Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Úno 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva 3-MAS Říčansko-OPZ-Prorodinná podpora-2018

3. Výzva OPZ „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“

 

MAS Říčansko vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Výzva je kolová, je vyhlášena od 26. 3. 2018 v 4:00h  a potrvá do 30. 4. 2018 do 12 hod, na webu jí naleznete  u Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi Pokyny k vyplnění žádosti viz níže…)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Podporovanými aktivitami ve výzvě „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“ jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni:

a) dětské skupiny
 – Dětské skupiny pro veřejnost
 – Podnikové dětské skupiny
b) vzdělávání pečujících osob
c) příměstské tábory

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2.075.662,50 CZK
– Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400.000 CZK
– Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.000.000 CZK

Více informací získáte na semináři, který se bude konat 5. 4. 2018 od 10:00 h v zasedací místnosti kanceláře MAS Říčansko v Olivovně. Více zde.

Realizace projektů může probíhat od příštího roku. Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v přiložených dokumentech.

Soubory ke stažení:
Výzva MAS Říčansko_Prorodinná podpora_2018
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Podporované aktivity

Kompletní seznam dokumentace k OP Zaměstnatnost naleznete na webu: www.esfcr.cz. Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. 

Soubory ke stažení:
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce
Specifická část pravidel pro žadatele
Obvyklé ceny a mzdy platy
Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Pokyny k vyplnění žádosti IS KP14+ 
Nejčastější dotazy k prorodinným opatřením
Projektový záměr pro intervenční logiku
Seminář MAS- prezentace pro žadatele OPZ z 5.4.2018
Postup založení projektu v ISKP14

Podívejte se také:
Pozvánka na seminář
Statut MAS
Etický kodex pro OPZ
Interní postupy MAS Říčansko