Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Kvě 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy MAS PRV 2020

Souhrn informací PRV za rok 2019
Výzva – vyhlášení všech Fichí (1,2,3,4,5), žádné přijaté projekty u Fiche 4 a 5
Výzva – vyhlášení Fiche 4  – znovu v 7/2019(Lesnická infrastruktura) – 1 projekt – Probíhají administrativní kontroly ze strany SZIF.

Ke 31. 8. 2019 z PRV vyčerpáno  11 564 342,55 Kč
Zůstatek alokace  9 738 147,45 Kč (- 2 130 220,00 Kč)
Zbývá na výzvy 2020        7 607 927,45 Kč

Zrušení dvou fichí:
Fiche 5. Zemědělská infrastruktura – vyhlášena 2x (1. oba projekty   ukončeny, 2. žádný projekt), 
Fiche 6. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Dle Pravidel, musí být Fiche oficiálně zrušeny, aby mohla být schválena SZIF ŽoZ – článek 20. Na Plénu, orgánu MAS, bylo odhlasováno zrušení fiche 5 a 6.

Rok 2020 – Výzva PRV je zaměřená na článek 20.  – je schválená změna SCLLD
Fiche 7 – Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku

článek 20 bude obsahovat tři aktivity na podporu pro: veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, a kulturní a spolkovou činnost

Společné podmínky pro tři aktivity:
Alokace 6 000 000,- Kč.
Podpora 80%/spoluúčast 20%
Min. výše 50 tis. / max 5 mil. Kč. MAS omezí max výši zvýhodněním menších projektů (400 tis.) Alokace 6 mil. Kč = 15 projektů
Každý projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obce (povinná příloha).
– Projekty škol a školek musí být zahrnuté ve strategickém dokumentu místních akčních plánů (MAP). Povinnou přílohou pro každý předkládaný projekt bude prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce a schválení příslušným zastupitelstvem. Spoluúčast je 20%. Podrobnosti budou včas zveřejněny na stránkách MAS a v místních periodikách. Příjem projektů předpokládáme začátkem příštího roku.

 Zaměřeno na tři aktivity, které si vybrali členové území MAS Říčanska na setkání starostů.

Aktivita A) Veřejná prostranství v obcích

Žadatel: Obec nebo svazek obcí
1) vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně úpravy povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),
2) obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství – herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)
3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti
NELZE – zastávky veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků

Aktivita B) Mateřské a základní školy,

Žadatel: Obce nebo DSO, příspěvkové organizace, školské právnické osoby
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy (kmenové učebny, sborovny, školní knihovny), včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení 
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) – tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti
POZOR – Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání;
NELZE – úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity

Aktivita C) Kulturní a spolkovou činnost 

Žadatel: Obce, DSO, NNO a církve (NNO-minimálně dvouletá historie)
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) – tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti
NELZE – hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků PRV 2020

Co lze podpořit: 
-Hmotné a nehmotné investice v zemědělské prvovýrobě včetně techniky (např. Vybudování váhy pro vážení kamionů pro odvoz zemědělských komodit, vybudování stání pro zem. techniku, nákup techniky, nádrže na dešťovou vodu)
– Investice do zemědělských staveb a technologií pro pro zemědělskou prvovýrobu a pro školkařskou produkci (i administrativní budovy)
– Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou prvovýrobu
Žadatelé podpory: Zemědělský podnikatel
Alokace 1,6 mil. Kč/ spoluúčast 50%

PRAVIDLA KE STAŽENÍ VIZ: 
Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_2020

EU_prv