Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 774 780 141Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2021 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je integrovaný a víceodvětvový postup zaznamenaný do uceleného dokumentu, který je zaměřený na konkrétní území místní akční skupiny.
Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů. Podpořená SCLLD pro období 2014-2020 bude realizována z fondů EU, které přispějí k rozvoji regionu, a to v oblastech, které byly určeny právě v dané SCLLD místními subjekty.
Strategie obsahuje výsledky dotazníkových šetření, výstupy veřejných zasedání a pracovních skupin. Vychází tedy z podkladů, kterým se věnovali všechny aktivní subjekty z území MAS Říčansko, ať obce, veřejné nebo soukromé subjekty a neziskové organizace, ale i fyzické osoby.
Výsledek povede k realizaci konkrétních projektů.

Strategické cíle SCLLD stanovují, jakých projektových záměrů chtějí členové MAS Říčansko dosáhnout. Tyto cíle blíže specifikujeme v akčním plánu naší strategie.
Dostatečně silnou, stabilní a úspěšnou Strategii je třeba chápat jako „dohodu o budoucím rozvoji území“, kterou je nutné respektovat, ale současně i neustále aktualizovat tak, aby se nestala pouhou ideou, ale reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu.

Obsah SCLLD

Strategie rozvoje území vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj. Strategie má analytickou, strategickouimplementační část.

V analytické části je popsán a vyhodnocen stávající potenciál území v různých oblastech, včetně lidského a finančního, jsou zde také zanalyzovány rozvojové potřeby regionu. Přechod do další části strategie tvoří SWOT analýza. Tento popis silných a slabých stránek je hlavním obsahem strategické části. Zde jsou na základě veřejných diskuzí a sběru podnětů a vyhodnocení potenciálu území z předchozí části stanoveny priority strategie a je popsán způsob jejich dosažení pomocí programových rámců. Strategická část neřeší všechny problémy našeho území, ale cíleně pouze ty, které místní partnerství identifikuje jako klíčové a v rámci časového a finančního rámce zvládnutelné.
Implementační část strategie popisuje organizační struktury a procesy, management a hospodaření MAS.