Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Pro 2023 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Community-led Local Development Strategy – SCLLD) MAS Říčansko na období 2021–2027 se skládá z koncepční části a akčních plánů jednotlivých programových rámců (IROP, PRV, OPZ+, OPŽP). Koncepční část byla schválena řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor regionální politiky) v srpnu 2021, schvalování akčních plánů bude probíhat v průběhu roku 2022.

Jedná se o strategický dokument, který  je zaměřený na řešení potřeb konkrétního území místní akční skupiny (MAS) a který vznikl ve spolupráci s místními aktéry, kteří formou individuálních osobních setkání, skupinových rozhovorů, vyplňováním elektronických i papírových dotazníků, apod. sdělovali své náměty na rozvoj zdejšího území a připomínky k průběžně vznikajícímu strategickému dokumentu. 

Podpořená SCLLD pro období 2021–2027 bude realizována z fondů EU, které přispějí k rozvoji regionu, a to v oblastech, které byly určeny právě v dané SCLLD místními subjekty.

Dostatečně silnou, stabilní a úspěšnou Strategii je třeba chápat jako „dohodu o budoucím rozvoji území“, kterou je nutné respektovat, ale současně i neustále aktualizovat tak, aby se nestala pouhou ideou, ale reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoze MAS Říčansko na období 2021–2027 – zde.