Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Community-led Local Development Strategy – SCLLD) MAS Říčansko na období 2021–2027 se skládá z koncepční části a akčních plánů jednotlivých programových rámců (IROP, PRV, OPZ+, OPŽP). Koncepční část byla schválena řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor regionální politiky) v srpnu 2021, schvalování akčních plánů bude probíhat v průběhu roku 2022.

Jedná se o strategický dokument, který  je zaměřený na řešení potřeb konkrétního území místní akční skupiny (MAS) a který vznikl ve spolupráci s místními aktéry, kteří formou individuálních osobních setkání, skupinových rozhovorů, vyplňováním elektronických i papírových dotazníků, apod. sdělovali své náměty na rozvoj zdejšího území a připomínky k průběžně vznikajícímu strategickému dokumentu. 

Podpořená SCLLD pro období 2021–2027 bude realizována z fondů EU, které přispějí k rozvoji regionu, a to v oblastech, které byly určeny právě v dané SCLLD místními subjekty.

Dostatečně silnou, stabilní a úspěšnou Strategii je třeba chápat jako „dohodu o budoucím rozvoji území“, kterou je nutné respektovat, ale současně i neustále aktualizovat tak, aby se nestala pouhou ideou, ale reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoze MAS Říčansko na období 2021–2027 – zde.