Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Školství a vzdělávání

1. výzva -MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2017

Projekty vybrané k podpoře – zde

Výsledky věcného rozhodnutí – zde

Seznam přijatých žádostí o podporu – zde

 

 

Zahájení příjmu projektů MAS Říčansko na portálu https://mseu.mssf.cz/ 24.10.2017 v 8:00 hodin. Termín ukončení příjmů 12.12. 2017 v 8:00 hodin ráno. Již nyní si můžete připravovat povinné přílohy.

1. výzva -MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2017 je ke stažení  zde.

Kritéria hodnocení MAS pro MŠ jsou ke stažení  zde.
Kritéria hodnocení MAS pro ZŠ jsou ke stažení  zde.
Kritéria hodnocení MAS pro neformální vzdělávání jsou ke stažení  zde.

Prezentace ze semináře k 1. výzvě -MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2017. Podporované aktivity: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura Základních škol a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Žádost o podporu z IROPu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi pokyny k vyplnění žádosti viz níže…).

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Povinné přílohy:
Přílohy 1. výzvy  školství 2017
Osnova studie proveditelnosti – Infrastruktura pro další vzdělávání,
Osnova studie proveditelnosti – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání,
Osnova studie proveditelnosti – Infrastruktura ZŠ,
Postup pro podání žádosti v MS2014+
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Standard konektivity ZŠ
Metodický pokyn veřejné zakázky 2014-2020
Indikátory_metodické listy_MS_ZS_N
Nepovinná příloha MAS_Prohlášeni_povinna publicita MAS a CLLD
Nepovinná příloha MAS_Čestné prohlášení žadatele

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.

Nadřazená výzva  č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – CLLD: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou MAS Říčansko pro IROP-
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu

____________
INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZEV MAS – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vážení žadatelé do výzev MAS Říčansko – OP IROP, rádi bychom Vás informovali, že Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum) bude pořádat semináře k veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR) pro žadatele a příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele/příjemce v rámci individuálních nebo integrovaných výzev, tedy i výzev MAS. O jejich konání bude vždy uveřejněna informace na webových stránkách Centra.
Semináře pro zástupce MAS ve věci veřejných zakázek ze strany ŘO IROP nebo Centra pořádány nebudou. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou předkontrolu a konzultaci. Tato aktivita je v gesci Centra.

Na webových stránkách Centra je uveden postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek: http://www.crr.cz/cs/irop/postup-konzultaci-a-kontrol-zakazek-v-irop/, pokud se na zástupce MAS žadatelé/příjemci v této věci obrátí, MAS je odkáže na tyto postupy.
Pro postup administrace veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IROP zpracoval následující postupy:
Dokument naleznete na webových stránkách
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/2d30ebbb-8053-4c8b-87af-a08465dd1753/Postup-administrace-VZ-v-ramci-kontroly-FN-a-P.pdf?ext=.pdf 
nebo https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty v záložce „Dokumenty pro MAS“ „Příručky a postupy“ „Postup administrace Veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti – postup administrace VZ v MS2014+“.

Děkujeme za pochopení
MAS Říčansko o.p.s.