Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvn 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy MAS PRV 2018

Druhá výzva Programu rozvoje venkova (PRV) pro :

Fiche 1- MAS Říčansko – Investice do zemědělských podniků -2018
Fiche 2- MAS Říčansko – Nezemědělské podnikání -2018
Fiche 3- MAS Říčansko – Lesnická technologie -2018

Fiche 4- MAS Říčansko – Lesnická infrastruktura -2018
Fiche 5- MAS Říčansko – Zemědělská infrastruktura -2018

MAS Říčansko vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  – s názvem opatření:

pro Fiche 1 “Investice do zemědělských podniků”,
pro Fiche 2„Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností“,
pro Fiche 3„Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh“,
pro Fiche 4 “Lesnická infrastruktura”,
pro Fiche“Zemědělská infrastruktura”.

    

 

 

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko
Termín vyhlášení výzvy: 21.5. 2018
Termín příjmu žádostí: od 6.6. 2018 od 8 hodin do 13.7. 2018 do 16 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 31.8. 2018
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany

Informace a výzvu najdete na webu Evropského sociálního fondu na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/.

Neváhejte využít konzultací, pro další informace kontaktujte manažery výzev PRV: 
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD a manažer PRV: Pavlína Šantorová Filková, tel. +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu.
Manažer PRV: Michaela Hupcejová, tel. +420 607 023 328, e-mail: mobiliar@ricansko.eu

Výzvy MAS Říčansko PRV rok 2018

Program rozvoje venkova (PRV)
Fiche č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (výzva, číslo, číslo Fiche, název)
Vyhlášené výzvy Fiche budou zveřejňovány na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
Alokace
pro 2. výzvu
1. Investice do zemědělských podnikůZemědělské podnikáníVýzva 2- Fiche 1-MAS Říčansko-PRV- Investice do zemědělských podniků- 2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 1. Název: Investice pro zemědělských podniků
2 800 000,- Kč
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostíNezemědělské podnikáníVýzva 2- Fiche 2-MAS Říčansko-PRV- Nezemědělské podnikání - 2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 2. Název: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
3 000 000,- Kč
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trhLesnická technologieVýzva 2- Fiche 3-MAS Říčansko-PRV- Lesnická technologie -2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 3, Název: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
1 815 000,- Kč
4. Lesnická infrastrukturaLesnická infrastrukturaVýzva 2- Fiche 4-MAS Říčansko-PRV- Lesnická infrastruktura - 2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 4. Název: Lesnická infrastruktura
3 500 000,- Kč
5. Zemědělská infrastrukturaZemědělská infrastruktura Výzva 2- Fiche 5-MAS Říčansko-PRV- Zemědělská infrastruktura - 2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 5. Název: Zemědělská infrastruktura
3 000 000,- Kč
6. Spolupráce (pouze pro MAS)Spolupráce-