Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvn 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hasiči

3. výzva -MAS Říčansko-IROP-Hasiči 2017

Výsledky přezkumného rozhodnutí (15. 5. 2020) – zde

Projekty vybrané k podpoře (16. 4. 2018) – zde

Výsledky věcného rozhodnutí (22. 8. 2017) – zde

Seznam přijatých žádostí o podporu (12. 12. 2017) – zde

Změna navýšení alokace – zde

 

Zahájení příjmu projektů MAS Říčansko na portálu https://mseu.mssf.cz/ 24.10.2017 v 8:00 hodin. Termín ukončení příjmů 12.12. 2017 v 8:00 hodin ráno. Již nyní si můžete připravovat povinné přílohy.

3. výzva -MAS Říčansko-IROP-Hasiči 2017

je ke stažení zde.
Kritéria hodnocení MAS pro hasiče jsou ke stažení zde.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 3. výzvy MAS Říčansko-IROP-Hasiči 2017
Ze strany ŘO IROP došlo 3.10.2017 k revizi specifických pravidel.
Byly rozšířeny normativy vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem.

Žadatel požaduje techniku dle normativu vybavení pro výkon činností dle definovaného rizika území.
Postup:
 – Žadatel ve studii proveditelnosti uvede, jaká technika bude projektem pořizována
a popíše její druh, včetně technických parametrů.

 – HZS kraje ověří, na základě normativu stanoveného pro určitý druh rizika, které existuje v území vymezené přílohou č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, kde je jednotka dislokována, že technika, kterou žadatel hodlá projektem pořizovat je uvedena v normativu pro příslušné riziko platné v daném území ORP ,přičemž

  1. a) u jednotky jednotka HZS podniku státní organizace s územní působností se postupuje ve sloupci určeném pro centrální stanici HZS kraje, přičemž se používá normativ k riziku odpovídající jen území ORP, kde má jednotka HZS podniku dislokaci,
  2. b) u techniky označené v tabulce poznámkou(např. dopravní automobil, hadicový přívěs) HZS kraje posoudí v případě HZS podniku státní organizace s územní působností a u jednotky SDH obce, zda v území obce s rozšířenou působností je pořízení techniky pro jednotku žadatele nezbytné, a to za předpokladu, že platí:
  3. pořizovaná technika není dostupná pro společný zásah v daném postiženém území ORP v dostatečném množství jinými jednotkami,
  4. tato technika není v současném vybavení jednotky žadatele, přičemž se nezahrnuje do hodnocení technika ve stáří vyšším jak 16 let (předpokládaná životnost techniky),
  5. je v souladu s předurčeností jednotek SDH obcí v kraji na některé speciální zásahy.

Prezentace ze Seminář_3. výzvy -MAS Říčansko-IROP-Hasici 2017 -_změny normativů.

Žádost o podporu z IROPu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi pokyny k vyplnění žádosti viz níže…)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Povinné přílohy:
Přílohy 3. výzva Hasiči 2017
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce,
Specifická pravidla SC-1-3_69_CLLD_verze-1-1
Osnova studie proveditelnosti – Stanice IZS
Osnova studie proveditelnosti – Technika pro IZS
Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014
Postup pro vydání Stanoviska HZS kraje – Stanice IZS
Postup pro vydání Stanoviska HZS kraje – Technika pro IZS,
Postup při zpracování Stanoviska HZS kraje pro žadatele – Stanice IZS,
Postup při zpracování Stanoviska HZS kraje pro žadatele – Technika pro IZS_v.1.1
odkaz na spec. pravidla – http://www.dotaceeu.cz/getmedia/08d49cce-09e3-4707-897c-7be54d7887b1/Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_verze-1-1.pdf?ext=.pdf
Stanovisko HZS kraje – Stanice IZS
Stanovisko HZS kraje – Technika pro IZS
TP-CAS-30-dlouha-kabina-WEB-02
TP-CAS-30-WEB-02
Zajištění odolnosti a vybavenosti IZS,
Metodický pokyn veřejné zakázky 2014-2020,
Indikátory_metodické listy_Hasiči

Nepovinná příloha MAS_Povinná publicita MAS a CLLD

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.
Nadřazená výzva ŘO IROP  č. 69 integrovaný záchranný systém  – CLLD: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou MAS Říčansko pro IROP-
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu

INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZEV MAS – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vážení žadatelé do výzev MAS Říčansko – OP IROP, rádi bychom Vás informovali, že Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum) bude pořádat semináře k veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR) pro žadatele a příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele/příjemce v rámci individuálních nebo integrovaných výzev, tedy i výzev MAS. O jejich konání bude vždy uveřejněna informace na webových stránkách Centra.
Semináře pro zástupce MAS ve věci veřejných zakázek ze strany ŘO IROP nebo Centra pořádány nebudou. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou předkontrolu a konzultaci. Tato aktivita je v gesci Centra.

Na webových stránkách Centra je uveden postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek: http://www.crr.cz/cs/irop/postup-konzultaci-a-kontrol-zakazek-v-irop/, pokud se na zástupce MAS žadatelé/příjemci v této věci obrátí, MAS je odkáže na tyto postupy.
Pro postup administrace veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IROP zpracoval následující postupy:
Dokument naleznete na webových stránkách
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/2d30ebbb-8053-4c8b-87af-a08465dd1753/Postup-administrace-VZ-v-ramci-kontroly-FN-a-P.pdf?ext=.pdf 
nebo https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty v záložce „Dokumenty pro MAS“ „Příručky a postupy“ „Postup administrace Veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti – postup administrace VZ v MS2014+“.

Děkujeme za pochopení
MAS Říčansko o.p.s.