Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS ČR

Spolupráce při realizaci projektu

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

V našem regionu MAS Říčansko byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí s název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Říčansko se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Říčansko vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství            
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti
 6. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu zniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Metodika spolupráce obcí na platformě MAS Říčansko a její aplikace.
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Říčansko.
 • Pakty o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Říčansko.
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

Více informací o projektu “MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů”.

 

MAS Říčansko se starosty obcí se snaží řešit a vylepšovat podmínky každodenního života občanů.

 

 


Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání.


 

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ 
bann-mas
V pondělí 26. října 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR “MAS jako nástroj spolupráce obcí”, která se konala v Aquapalace Hotel Prague, Pražská 137 v Čestlicích.

Program naleznete zde.

 

 


snidane_starostu_obrazek

 2. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Říčansko proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 2. kulatý stůl, který se konal 10. října 2015 v kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá  “Strategie spolupráce obcí” na platformě MAS Říčansko (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Podívejte se, co se řešilo na 2. kulatém stolu. Podrobné informace naleznete v zápisu.

Zápis z 2. kulatého stolu ze dne 10. září 2015. 

Prezentace o projektu SMS EChÚ:

Prezentace SMS EChÚ z MAS Říčanska.

Prezentace SMS EChÚ za externího dodavatele výstupu projektů.

Program naleznete zde

SMS-EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt “MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů”)


 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Říčansko proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal 17. února 2015 v kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS Říčanska.snidane_starostu_obrazek

Prezentaci projektu SMS EChÚ a zápis si můžete prohlédnout níže.

Prezentace SMS EChÚ.
Zápis_z_1. kulatého_stolu SMS EChÚ.

 


polopate

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Setkání starostů středočeských obcí

S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn nejen v našich osobních životech, ale i v regionu. Místní akční skupina MAS Říčansko společně se Sdružením místních samospráv ČR aktivně pracují na projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“, proto uspořádali středočeské setkání starostů s názvem „Evropské fondy po lopatě“, které proběhlo ve středu 21. ledna 2015 v prostorách pražského hotelu Dorint Don Giovanni.

V příjemné atmosféře zaznělo moře zkratek i pravidel např. MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ. Tyto zkratky s sebou přináší operační programy, ze kterých zanedlouho bude moci náš region MAS Říčansko čerpat finanční prostředky nového programovacího období a zvelebovat naše obce. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost byla věnována místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. Pozvání přijal i hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera a poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová, kteří přispěli přínosnými informacemi. Z úst odborného garanta projektu a místopředsedy SMS ČR Ing. Radima Sršně, Ph.D zaznělo: „Koncept místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova“.

Pozvánka s programem “Evropské fondy po lopatě”.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika


Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

 Motto SMS ČR:
“Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!”

 

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

Poslání a cíle SMS ČR.

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

Přeji si dostávat novinky SMS ČR formou e-mailu. Registrace zdarma.

Informace pro členy SMS ČR.

Chci se stát členem SMS ČR.

 

SMS_CR_zahlavi_logo