Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvn 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva 1- Fiche 2-MAS Říčansko-Nezemědělské podnikání a Fiche 3-MAS Říčansko-Lesnická technologie -2017

První výzva Programu rozvoje venkova (PRV) pro :
Fiche 2- MAS Říčansko – Nezemědělské podnikání -2017
Fiche 3- MAS Říčansko – Lesnická technologie -2017

MAS Říčansko vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  – s názvem opatření pro Fiche 2: “Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností”, pro Fiche 3: “Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh”.
  

    

 

 

 

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko
Termín vyhlášení výzvy: 2. 8. 2017
Termín příjmu žádostí: od 16. 8. 2017 do 31. 8. 2017 do 16 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 26. 9. 2017
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany

Informace a výzvu najdete na webu Evropského sociálního fondu na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/.

Žádost o podporu z PRV se zpracovává v elektronickém formuláři http://www.szif.cz/cs  – přihlášením na Portál farmáře.

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 3 000 000,- Kč.
– Fiche 2 částka dotace 1 500 000,-Kč.

– Fiche 3 částka dotace 1 500 000,-Kč.

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech MAS“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů bude podpořen projekt, který byl podán dříve do výzvy MAS.

Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1:
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány v Pravidlech 19.2.1:
Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
Kapitola 7 – článek 19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Fiche 2)
Kapitola 11 – článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh (Fiche 3)

Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – ani na výši bodového ohodnocení projektu.
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:

  • V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je držitelem regionální značky „Zápraží originální produkt“, pak platný certifikát známky“ Zápraží originální produkt“ – prostá kopie

Soubory ke stažení :
Výzva 1 -PRV – MAS Říčansko pro Fiche 2 a 3
Pozvánka na seminář pro žadatele podpory PRV
Etický kodex pro PRV
Prezentace k semináři Výzvy č. 1 PRV ze dne 9. a 14.8.2017

Soubory ke stažení pro Fichi 2:
Fiche_2_Podpora_nezemedelskych_cinnosti
Fiche_2_podporované CZ-NACE
Fiche_2_Prohlášení o zařazení podniku
Příloha MAS č. 1 – CP stanovisko stavebního úřadu
Pravidla pro žadatele 19.2.1 včetně příloh
Opatreni_19_PRV_Pravidla_pro_MAS
SCLLD MAS Říčansko – programový rámec PRV
Informace pro žadatele o přistup do Portálu farmáře
Instrukce pro vygenerovaní formulaře ŽoD přes Portal farmáře
Instrukce pro vyplnění přílohy_Prohlášení o zařazení podniku
Výzva_MAS_postup_podaní_žadosti_o_dotaci_Portál_Farmáře

Soubory ke stažení pro Fichi 3:
Fiche_3_Investice_do_lesnickych_technologii
Povinné přílohy pro Fiche 3 při podaní žádosti o dotaci na MAS
Priloha MAS č. 1 – CP stanovisko stavebniho uradu
Pravidla pro žadatele 19.2.1 včetně příloh
Opatreni_19_PRV_Pravidla_pro_MAS

SCLLD MAS Říčansko – programový rámec PRV
Informace pro žadatele o přistup do Portálu farmáře
Instrukce pro vygenerovaní formulaře ŽoD přes Portál farmáře
Výzva_MAS_postup_podaní_žadosti_o_dotaci_Portál_Farmaře

Podívejte se také:
Užitečné odkazy pro žadatele

Statut MAS Říčansko
Souhlas SZIF s vyhlášením výzvy 1 PRV

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Program rozvoje venkova naleznete na webu: www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

Neváhejte využít konzultací, pro další informace kontaktujte manažery výzev PRV: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD a manažer PRV: Pavlína Šantorová Filková, tel. +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu.
Manažer PRV: Michaela Hupcejová, tel. +420 607 023 328, e-mail: mobiliar@ricansko.eu