Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Kvě 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 1 – Výzva č. 5/2020

Fiche 1 – výzva č. 5/2020

  • Seznam přijatých žádostí o podporu k 15. 8.2020 – zde
  • Výsledky hodnocení žádostí o podporu (29. 9. 2020) – zde

 

MAS Říčansko vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  – s názvem opatření: pro Fiche 1: „Investice do zemědělských podniků“.

 

 

 

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko
Termín vyhlášení výzvy: 1. 4. 2020
Termín příjmu žádostí:  od 1. 5. 2020 do 15. 8. 2020 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF:  do 31. 10. 2020
Místo podání žádostí:  Portál farmáře on-line a listinná podoba kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany

Informace a výzvu najdete na webu Evropského sociálního fondu na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/.

Žádost o podporu z PRV se zpracovává v elektronickém formuláři http://www.szif.cz/cs  – přihlášením na Portál farmáře.

Celková výše alokace pro 5. výzvu je 7. 600 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 7.
Alokace Fiche 1 částka je stanovena v částce 1. 600 000,- Kč

Povinné přílohy:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1: 
Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 viz –  Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_2020

  • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity,
    • kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
  • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
    • Fiche 1 – Kapitola 2 – článek 17.1.a) Investice do zemědělských podniků

Soubory ke stažení pro Fichi 1:
Výzva č. 5 PRV MAS Říčansko –  Fiche 1,7 – prodloužení termínu

Fiche 1   Investice do zemědělských podniků 

Pozvánka na seminář PRV_2020 ke stažení zde.
Prezentace_seminar_PRV_2020_10_3

Přílohy:
Příručka pro žadatele o dotaci Výzva MAS č. 5 PRV

Kontrolní list FNaP – Fiche 1

Etický kodex pro PRV
POVINNE PRILOHY FICHE 1
Žádost_o_přístup_do_Portálu_farmaře_pdf
Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_2020
Příloha č. 5  Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku
SCLLD MAS Říčansko platná k 1.1. 2020
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
Instrukce pro vyplnění přílohy_Prohlášení o zařazení podniku
Postup_podaní_žadosti_o_dotaci_Portál_Farmáře

Podívejte se také:
Užitečné odkazy pro žadatele
Statut MAS Říčansko
Souhlas SZIF s Fichí 01