Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 3 – Výzva č.2/2018

MAS Říčansko vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  – s názvem opatření: pro Fiche 3: „Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh“.

Termín vyhlášení výzvy: 21.5. 2018
Termín příjmu žádostí: od 6.6. 2018 od 8 hodin do 13.7. 2018 do 16 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 31.8. 2018
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany
Alokace dotace pro Fichi 1 na rok 2018 je 1 815 000,- Kč.

Povinné přílohy:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1: 
Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 platné pro rok 2018 viz zde.

  • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity,
    • kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
  • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
    • Fiche 3 – Kapitola 11 – článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Soubory ke stažení pro Fichi 1:
Výzva 2- PRV – MAS Říčansko pro Fiche 1-5
Fiche3- Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 2018
Pozvánka na seminář PRV_2018
Prezentace_ze semináře_PRV_2018
Příručka pro žadatele o dotaci Výzva MAS c. 2 PRV
Etický kodex pro PRV

Povinné přílohy pro Fiche 3 při podaní žádosti o dotaci na MAS
Priloha MAS č. 1 – CP stanovisko stavebniho uradu
Pravidla 19. 2. 1 Podpora_prováděni_operaci_v_ramci_strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2018
Opatreni_19_PRV_Pravidla_pro_MAS

SCLLD MAS Říčansko – programový rámec PRV
Informace pro žadatele o přistup do Portálu farmáře
Instrukce pro vygenerovaní formulaře ŽoD přes Portál farmáře
Výzva_MAS_postup_podaní_žadosti_o_dotaci_Portál_Farmaře

Podívejte se také:
Užitečné odkazy pro žadatele
Statut MAS Říčansko
souhlas SZIF s fichí 03_2018