Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. výzva OPZ – Prorodinné opatření

5. výzva OPZ „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“

 

MAS Říčansko vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva je kolová, je vyhlášena od 1. 5. 2019 a potrvá do 2. 6. 2019.

Naleznete odkaz na naší výzvu u Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Podporovanými aktivitami ve výzvě „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“ jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni:

 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

  1. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity (doplňkově)
  2. Příměstské tábory
  3. Dětské skupiny
  • Dětské skupiny pro veřejnost
  • Podnikové dětské skupiny.

Realizace projektů může probíhat od příštího roku. Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v přiložených dokumentech.

Soubory ke stažení:

Výzva MAS Říčansko_Prorodinná podpora
Fiche_1_kontrolní_list
Příloha_2_aktivity
Příloha_3_etický kodex

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Zaměstnatnost naleznete na webu: www.esfcr.cz.

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze

Obvyklé ceny a mzdy platy

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Nejčastějsi dotazy prorodinná opatřeni_informace OPZ

Projektový_zaměr_pro_intervenčni_logiku

Postup_zalozeni_projektu_v_ISKP14

Pozvánka na seminář 5. výzvy
Prezentace ze semináře zde.

Statut MAS

Interní postupy MAS Říčansko a SCLLD_MAS_Říčansko_platná k 4.2.2019

Neváhejte využít konzultací, pro další informace kontaktuje Mgr. Petru Přílučíkovou, tel: ​+420 774 780 543, mail: projekty2@ricansko.eu