Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvn 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 4 – Výzva č.3/ 2019

MAS Říčansko vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program
pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  – s názvem opatření: pro Fiche 4: „Lesnická infrastruktura“

 

 

 

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko
Termín vyhlášení výzvy: 15.1. 2019
Termín příjmu žádostí: od 8 hodin v pondělí 21. 1. 2019 do 16 hodin ve čtvrtek 18. 4. 2019 v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 28.6.2019
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany

Informace a výzvu najdete na webu Evropského sociálního fondu na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/.

Žádost o podporu z PRV se zpracovává v elektronickém formuláři http://www.szif.cz/cs  – přihlášením na Portál farmáře.

Celková výše alokace pro 3. Výzvu je 18 673 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5.
Pro Fiche 4 je alokována částka dotace 5 500 000,- Kč.

Povinné přílohy:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1: 
Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 viz zde.

  • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity,
    • kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
  • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
    • Fiche 4 – Kapitola 4 – článek 17.1.c) Lesnická infrastruktura

Soubory ke stažení pro Fichi 4:
Výzva 3- PRV – MAS Říčansko pro Fiche 1-5
Pozvánky na semináře PRV 2019
Fiche 4 Lesnická infrastruktura
Přílohy:
Příručka pro žadatele o dotaci Výzva MAS c. 3 PRV
Etický kodex pro PRV
Přílohy k výzvě – Fiche 4
Stanovisko Ministerstva životniho prostředi
Vyjadřeni UHUL
Příloha MAS č. 1 – CP stanovisko stavebního úřadu
Pravidla_19_2_1_PRV_2019
Opatreni_19_PRV_Pravidla_pro_MAS
SCLLD MAS Říčansko – programový rámec PRV
Informace pro žadatele o přistup do Portálu farmáře
Instrukce pro vygenerovaní formulaře ŽoD přes Portal farmáře
Instrukce pro vyplnění přílohy_Prohlášení o zařazení podniku
Příloha č. 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku
Výzva_MAS_postup_podaní_žadosti_o_dotaci_Portál_Farmáře

Podívejte se také:
Užitečné odkazy pro žadatele
Statut MAS Říčansko
Souhlas SZIF s fichí 04