Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvn 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MAS

Kdo je MAS Říčansko               obrazek_vlci_mak

MAS je zkratka názvu místní akční skupina. Je to specializovaný druh neziskové organizace, který funguje v celé Evropě, jako nejlepší praxe místního rozvoje venkova, vesnic a životního prostředí.

Realizujeme projekt průběžné výzvy č. 6 Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008922 „Způsobilé výdaje MAS Říčansko 2019-2023“. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Cílem projektu je naplňování aktivit vedoucích k realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti MAS, animace CLLD, animace škol a školských zařízení v OP VVV.

Logo MMR                                                                         obrazek_vlci_mak

Je to kancelář pro spolupráci všech, kdo v místě jejího působení žijí a pracují – občanů, neziskových organizací, soukromých podnikatelů a veřejné správy (obcí a svazků obcí). Ti všichni v rámci MAS mohou spolupracovat na rozvoji svého regionu a při získávání peněz (z dotací).

Rozloha území278, 57 km2
Počet obyvatel (ke 31. 12. 2019)64 347
Počet obcí39

MAS Říčansko leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje. Naprostá většina obcí spadá do okresu Praha-Východ (správní obvod ORP Říčany), jedna obec do okresu Praha-západ (správní obvod ORP Černošice) a jedna obec se nachází v okrese Benešov (správní obvod ORP Benešov). Část obcí je rovněž členem dobrovolného svazku obcí Ladův kraj.

MAS Říčansko sousedí na jihu s MAS Posázaví, na východě s MAS Podlipanskem a na severu s Regionem Pošembeří.

Více informací o MAS Říčansko         obrazek_vlci_mak

Místní akční skupina Říčansko je:

  1. neziskovou obecně prospěšnou organizací,
  2. kulatým stolem svých partnerů z místních obcí, spolků, škol, tělovýchovných jednot, podnikatelů a aktivních jednotlivců,
  3. trezorem s penězi pro Říčansko.

Leták o MAS Říčansko (2016) ke stažení – zde (pdf)

Víte, co je … Leader?                         obrazek_vlci_mak

Všechny místní akční skupiny v celé Evropě fungují na základě metody LEADER  (z francouzského Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

Základní principy:

● přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby,
partnerství veřejných a soukromých subjektů,
● společná tvorba místní rozvojové strategie,
partnerské akce – aktivity, na kterých spolupracují partneři z různých oborů a odvětví,
● inovativnost – nalézání nových řešení požadavků a potřeb venkovských regionů,
● síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER,
spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, Evropy i světa.

Naše mise                                            obrazek_vlci_mak

Získali jsme do regionu Říčanska finanční prostředky na období 2014-2020 z těchto operačních programů:

 – Integrovaný regionální operační program (IROP) – cca 72 mil. KčLogo MMR

  – Program rozvoje venkova (PRV) – cca 20 mil. Kč
EU_prv

 – OP Zaměstnanost (OP Z) – cca 10 mil. Kč
     

Jde o plnění schválené strategie č. CLLD_16_02_004 s názvem „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Říčansko“, kterou MAS nyní realizuje. Vyhlašujeme výzvy na příjem projektů do výše uvedených OP.
                                                                                                                                                                                                                                   obrazek_vlci_mak

* Propagujeme a podporujeme naše místní řemeslníky, restaurace a hotely.
* Chceme pro region co nejlépe a nejdéle fungovat profesionálně a přátelsky.

ricany_obrazek       mnichovice_foto       pruhonice_obrazek

              Říčany                                          Mnichovice                                    Průhonice