Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO ZÁJEMCE O ZNAČKU

Jak získat značku

Značku Zápraží originální produkt® uděluje MAS Říčansko o. p. s. výrobkům a produktům a nebo stravovacím a ubytovacím službám.

Jestliže produkujete své výrobky nebo nabízíte stravovací a ubytovací služby na území MAS Říčansko a jste na kvalitu a původ Vašich výrobků či služeb hrdí, prosím přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria.
 certifikační kritéria – výrobky – zde (pdf) 
 certifikační kritéria – služby – zde (pdf)

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o bližší informace neváhejte kontaktovat MAS Říčansko o.p.s.

Regionální koordinátor pro výrobky a služby Mgr. Petra Přílučíková, DiS., tel: (+420) 774 780 543, email:

Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky nebo služby splňují certifikační kritéria. Vážným  zájemcům rovněž nabízíme bezplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

Vyplněné žádosti o značku (viz formulář v Dokumentech ke stažení) prosím zašlete na adresu:

MAS Říčansko o.p.s.

Petra Přílučíková

V Průhonu 153

251 62 Svojetice

 

Termíny příjmu žádostí o značku pro výrobky či služby jsou vždy aktuálně uveřejněny na těchto stránkách.

K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Pokud jej nemůžete nebo nechcete zaslat či osobně předat na výše uvedené adrese, prosím kontaktujte nás a můžeme se domluvit na jiném způsobu předání či doložení jiných relevantních podkladů.

Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí. Komise je složená ze zástupců místní akční skupiny, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. Termín zasedání certifikační komise je vždy 2x do roka – orientačně na jaře a na podzim před zahájením turistické sezóny.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky “ZÁPRAŽÍ originální produkt®” na dobu 2 let.

Po uplynutí  období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 2 roky.
Při vydání certifikátu s Vámi MAS Říčansko uzavře smlouvu o užívání značky.

Značku uděluje MAS Říčansko o. p. s. především těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty – např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Poplatek pro výrobky:

Poplatek za udělení značky:
Za udělení značky pro výrobky zaplatí žadatel poplatek ve výši 1 000,- Kč. Poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti o udělení značky a část nákladů jde na propagaci značky. Hradí se při podpisu smlouvy a je příjmem MAS Říčansko o.p.s.

Pokud je žadatel již držitelem certifikátu pro výrobek a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 500,- Kč.

Poplatek za užívání značky:
Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:drobní živnostníci (OSVČ): 500,- Kč

  • firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 2 000,- Kč
  • firmy s 10 a více zaměstnanci: 4 000,- Kč

Poplatek je hrazen (hotově nebo převodem na účet) vždy v plné výši k datu 31. března, bez ohledu na datum vystavení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

Poplatek pro služby:

Poplatek za udělení značky:
Za udělení značky pro služby zaplatí žadatel poplatek ve výši 4 000,- Kč. Poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti o udělení značky a část nákladů jde na propagaci značky. Hradí se při podpisu smlouvy a je příjmem MAS Říčansko o.p.s.

Pokud je žadatel již držitelem certifikátu pro služby a žádá o obnovení certifikátu před uplynutím platnosti, poplatek se snižuje na 2 000,- Kč.

Poplatek za užívání značky:
Uživatelé značky hradí roční poplatek za užívání značky v následující výši:drobní živnostníci (OSVČ): 1 000,- Kč

  • firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 2 000,- Kč
  • firmy s 10 a více zaměstnanci: 4 000,- Kč

Poplatek je hrazen (hotově nebo převodem na účet) vždy v plné výši k datu 31. března, bez ohledu na datum vystavení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

Poplatek je příjmem MAS Říčansko a bude použit na prezentaci a marketing značky.