Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Kvě 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram výzev MAS 2017-2022

Realizované výzvy

Výzvy IROP 2017-2022

Výzvy IROP najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - pro dotace Evropské unie
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/.
Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou IROP
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu.
Programový rámec - Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (číslo, název, rok vyhlášení výzvy)
Vyhlášené výzvy budou zveřejňovány na MS2014+, https://mseu.mssf.cz/
1. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učeníŠkolství a vzdělávání1. výzva - MAS Říčansko - IROP - Školství a vzdělávání - 2017
1. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učeníŠkolství a vzdělávání4. výzva - MAS Říčansko - IROP - Školství a vzdělávání - 2018
1. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učeníŠkolství a vzdělávání11. výzva - MAS Říčansko - IROP - Školství a vzdělávání - 2021
2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikáníSociální podnikání9. výzva - MAS Říčansko - IROP - Sociální podnikání - 2019
2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikáníSociální podnikání5. výzva - MAS Říčansko - IROP - Sociální podnikání - 2018
3. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluziSociální služby2. výzva - MAS Říčansko - IROP - Sociální služby - 2017
4. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdravíZdravotnictví6. Výzva - MAS Říčansko - IROP - Deinstitualizace psychiatrické péče - 2018
5. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrofHasiči3. výzva - MAS Říčansko - IROP - Hasiči - 2017
6. Obnova kulturního dědictvíKulturní dědictví7. výzva - MAS Říčansko - IROP - Památky UNESCO - 2018
7. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvojeÚzemní rozvoj10. výzva - MAS Říčansko - IROP - Územní rozvoj - 2019
8. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravyDoprava8. výzva - MAS Říčansko - IROP - Doprava - 2018

Výzvy PRV 2017-2022

Program rozvoje venkova (PRV)
Fiche č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (výzva, číslo, číslo Fiche, název)
Vyhlášené výzvy Fiche budou zveřejňovány na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
1. Investice do zemědělských podnikůZemědělské podnikáníVýzva 2 - Fiche 1 - MAS Říčansko - PRV - Investice do zemědělských podniků - 2018
1. Investice do zemědělských podnikůZemědělské podnikáníVýzva 3 - Fiche 1 - MAS Říčansko - PRV - Investice do zemědělských podniků - 2019
1. Investice do zemědělských podnikůZemědělské podnikáníVýzva 5 - Fiche 1 - MAS Říčansko - PRV - Investice do zemědělských podniků - 2020
1. Investice do zemědělských podnikůZemědělské podnikáníVýzva 6 - Fiche 1 - MAS Říčansko - PRV - Investice do zemědělských podniků - 2021
1. Investice do zemědělských podnikůZemědělské podnikáníVýzva 7 - Fiche 1 - MAS Říčansko - PRV - Investice do zemědělských podniků - 2022
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostíNezemědělské podnikáníVýzva 1 - Fiche 2 -MAS Říčansko - PRV - Nezemědělské podnikání - 2017
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostíNezemědělské podnikáníVýzva 2 - Fiche 2 - MAS Říčansko - PRV - Nezemědělské podnikání - 2018
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostíNezemědělské podnikáníVýzva 3 - Fiche 2 - MAS Říčansko - PRV - Nezemědělské podnikání - 2019
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trhLesnická technologieVýzva 1 - Fiche 3 - MAS Říčansko - PRV - Lesnická technologie - 2017
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trhLesnická technologieVýzva 2 - Fiche 3 - MAS Říčansko - PRV - Lesnická technologie - 2018
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trhLesnická technologieVýzva 3 - Fiche 3 - MAS Říčansko - PRV - Lesnická technologie - 2019
4. Lesnická infrastrukturaLesnická infrastrukturaVýzva 2 - Fiche 4 - MAS Říčansko - PRV - Lesnická infrastruktura - 2018
4. Lesnická infrastrukturaLesnická infrastrukturaVýzva 3 - Fiche 4 - MAS Říčansko - PRV - Lesnická infrastruktura - 2019
4. Lesnická infrastrukturaLesnická infrastrukturaVýzva 4 - Fiche 4 - MAS Říčansko - PRV - Lesnická infrastruktura - 2019
5. Zemědělská infrastrukturaZemědělská infrastruktura Výzva 2 - Fiche 4 - MAS Říčansko - PRV - Zemědělská infrastruktura - 2018
5. Zemědělská infrastrukturaZemědělská infrastruktura Výzva 3 - Fiche 4 - MAS Říčansko - PRV - Zemědělská infrastruktura - 2019
6. Spolupráce (pouze pro MAS)Spolupráce– nebyla vyhlášena –
7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastechMalé projektyVýzva 5 - Fiche 7 - MAS Říčansko - PRV - Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku - 2020
7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastechMalé projektyVýzva 7 - Fiche 7 - MAS Říčansko - PRV - Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku - 2021

Výzvy OPZ 2017-2022

Zveřejnění výzev na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.
Zaměstnanost (OPZ)
Opatření č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (číslo, název, rok vyhlášení výzvy)
Výzvy naleznete v MS2014+, https://mseu.mssf.cz/
1. Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanostiProrodinná podporaVýzva 1 - MAS Říčansko - OPZ - Prorodinná opatření - 2017
1. Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanostiProrodinná podporaVýzva 3 - MAS Říčansko - OPZ - Prorodinná opatření - 2018
1. Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanostiProrodinná podporaVýzva 5 - MAS Říčansko - OPZ - Prorodinná opatření - 2020
2. Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňováníSociální službyVýzva 2 - MAS Říčansko - OPZ - Sociální služby - 2017
2. Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňováníSociální službyVýzva 4 - MAS Říčansko - OPZ - Sociální služby - 2019