Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram výzev MAS 2017-2022

Plánované výzvy 2018 pro operační program Program rozvoje venkova

  • Fiche 1. Investice do zemědělských podniků (1,5 mil. Kč)
  • Fiche 4. Lesnická infrastruktura (1,5 mil. Kč)
  • Fiche 5. Zemědělská infrastruktura (1,5 mil. Kč)
  • Fiche 6. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER (972 tis. Kč)

Plánované výzvy 2018 pro operační program IROP

Výzva 4 – Školství a vzdělávání (12,5 mil. Kč)
Výzva 5 – Sociální podnikání (4 mil. Kč)
Výzva 6 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče (1 mil. Kč)
Výzva 7 – Kulturní dědictví (3 mil. Kč)
Výzva 8 – Doprava (7,7 mil. Kč)
Výzvy ke schválení na CRR – 2/2018
Vyhlášení a příjem 4-6/2018

Plánované výzvy 2018 pro operační program Zaměstnanost

Opatření 1. Sladění rodinného a profesního života a podpora zaměstnanosti (cca 1,5 mil)

  • Dětské skupiny
  • Vzdělávání pečujících osob

Výzvy IROP 2017-2022

Výzvy IROP najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - pro dotace Evropské unie
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/.
Aktuálně budou zveřejňovány vyhlášené nové výzvy MAS Říčansko po schválení řídícími orgány Ministerstva ČR.
Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou IROP
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu.
Programový rámec - Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (číslo, název, rok vyhlášení výzvy)
Vyhlášené výzvy budou zveřejňovány na MS2014+, https://mseu.mssf.cz/
1. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učeníŠkolství a vzdělávání1. výzva -MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání-2017
2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikáníSociální podnikání
3. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluziSociální služby2. výzva -MAS Říčansko-IROP-Sociální služby-2017
4. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdravíZdravotnictví
5. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrofHasiči3. výzva -MAS Říčansko-IROP-Hasiči-2017
6. Obnova kulturního dědictvíKulturní dědictví
7. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvojeÚzemní rozvoj
8. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravyDoprava

Výzvy PRV rok 2017-2022

Program rozvoje venkova (PRV)
Fiche č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (výzva, číslo, číslo Fiche, název)
Vyhlášené výzvy Fiche budou zveřejňovány na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
1. Investice do zemědělských podnikůZemědělské podnikání
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostíNezemědělské podnikáníVýzva 1- Fiche 2-MAS Říčansko-PRV- Nezemědělské podnikání -2017
- Výzva MAS č. 1, Fiche 2, Název: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trhLesnická technologieVýzva 1- Fiche 3-MAS Říčansko-PRV- Lesnická technologie -2017
- Výzva MAS č. 1, Fiche 3, Název: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
4. Lesnická infrastrukturaLesnická infrastruktura
5. Zemědělská infrastrukturaZemědělská infrastruktura
6. Spolupráce (pouze pro MAS)Spolupráce

Výzvy OPZ pro rok 2017-2022

MAS Říčansko vyhlásilo 1. výzvu „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“.
od 1.7. 2017 a 2. výzvu "Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování" - zveřejnění bylo na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.
Zaměstnanost (OPZ)
Opatření č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (číslo, název, rok vyhlášení výzvy)
Výzvy naleznete v MS2014+, https://mseu.mssf.cz/
1. Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanostiProrodinná podporaVýzva 1-MAS Říčansko-OPZ- Prorodinná podpora -2017
2. Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňováníSociální službyVýzva 2-MAS Říčansko-OPZ- Sociální služby -2017

Harmonogram výzev OPZ 2018

MAS Říčansko vyhlásí 3. výzvu „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“.
od 1.7. 2017, zveřejnění bude na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi Pokyny k vyplnění žádosti viz níže...)
POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!
Pro další informace kontaktuje Mgr. Petru Přílučíkovou, tel: ​+420 774 780 543, mail: projekty2@ricansko.eu.
Výzva MAS č.Název a stručný popis zaměření výzvyPotenciální žadateléFinační alokace plánované výzvy – celkem v CZKPlánované datum vyhlášení výzvy MASPlánovaný termín předložení návrhu výzvy MAS na ŘO k posouzení metodického souladu s výzvou ŘO
Výzva č. 3Opatření SCLLD 1: Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti. Strategická oblast 8 – Prorodinná politika, SC OPZ 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Výzva bude zaměřená na tyto aktivity: Podpora dětských skupin (vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině).
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení. 1 000 000 Kč
březen, 2018únor, 2018