Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

PROJEKT BYL K 31. 1. 2022 UKONČEN – TELEFONNÍ ČÍSLA NEJSOU AKTIVNÍ.

Chcete-li nás kontaktovat, využijte tel.: 607 023 328 nebo email: mas@ricansko.eu.

 

Zpráva o výkonu terénní sociální práce  

K 31. 1. 2022 bude po dvouletém trvání ukončen projekt Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko. Původní záměr projektu částečně vycházel z výstupů předchozího projektu MAS Říčanska o.p.s. Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska. Reagoval zejména na potřebu koordinace sociální práce na obcích v rámci místních samospráv. Byla zde předpokládána (a ověřena v rámci předchozího projektu) potřeba obcí úzce spolupracovat se subjektem, který bude aktuálně, flexibilně zajišťovat sociální pomoc v dané lokalitě. Původní představa zahrnovala úzkou spolupráci s obcemi, které (jak se předpokládalo) mají částečné informace/přehled o potřebných na území své obce. Všechny plánované aktivity byly pro všechny příjemce a zúčastněné zcela zdarma.

 

Více informací ve zprávě – zde.

 

Grafické znázornění zapojených obcí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Povedlo se nám… 

10. 1. 2022

Uplynulé dva roky náš tým MAS Říčanska pracoval na aktivitách projektu, který do území přinesl další sociální pomoc, poradenství, propojování profesionálů napříč celým regionem a pomoc s řešením mnohých spletitých životních situací. Doplnili jsme tak stávající záchrannou síť služeb a zároveň přinesli něco nového, a to zejména ve spolupráci s obcemi našeho kraje, se kterými MAS úzce spolupracuje. Projekt, který začal v únoru minulého roku, postupně rozšiřoval působnost svých činností s tím, jak jsme tvořili náš realizační tým, a jak jsme navazovali spolupráci s místními sociálními službami a obcemi.

Klíčové pro místní obyvatele byla zejména nabídka sociální pomoci a podpory, kterou jsme poskytovali zejména v domácím prostředí. Během dvou let nás oslovilo bezmála 100 osob, se kterými jsme konzultovali jejich životní situaci, poskytovali informace, poradenství, nabízeli pomocnou ruku při vyřizování žádostí, formulářů, administrativních záležitostí. Celkově jsme s našimi klienty strávili téměř 800 hodin. V některých případech se jednalo o jednorázové telefonické poradenství. Některé situace si vyžádaly naše pravidelné návštěvy. Nejčastěji jsme pomáhali potřebným zajistit pravidelný přísun potravin nebo zajištění materiální pomoci (pomoc se zařizováním bytu, kuchyně apod.), dále se jednalo o poradenství v rámci rodinných problémů, orientaci v systému sociálních služeb, otázky bydlení, sociálních dávek či zaměstnání. Našimi klienty byli nejčastěji osamocení senioři, rodiny (často neúplné).

Díky projektu jsme zorganizovali 8 vzdělávacích kurzů pro odborníky (zejména sociální pracovníky) z našeho regionu, které byly pro účastníky zcela zdarma. Věnovali jsme se např. technikám psychohygieny, metodě motivačních rozhovorů či základům krizové intervence. V rámci spolupráce s našimi kolegy z okolních regionů jsme zorganizovali několik setkání s cílem předání zkušeností a dobré praxe mezi terénními sociálními pracovníky z Benešovska, Voticka a Jílovska. V naší práci jsme se od jara tohoto roku soustředili i na spolupráci s rodiči dětí se zdravotním postižením, pro které jsme organizovali svépomocné rodičovské skupiny, které poskytují bezpečné prostředí pro sdílení radostí i strastí pečující osoby.

Projekt koncem tohoto roku končí, ale v rámci spolupráce se svazkem obcí Ladův kraj jsme se dohodli alespoň na částečném zachování některých aktivit – zejména na poskytování bezplatné terénní sociální pomoci pro potřebné, rozvoz potravin či zajišťování jiné materiální podpory.

Velmi děkuji všem organizacím, obcím i dalším subjektům, které se aktivně zapojily do úspěšné realizace projektu – zejména se jedná o Farní charitu Mnichovice, Cestu integrace či ZŠ Mnichovice. Věříme, že díky našim intervencím jsme pomohli některé situace alespoň částečně vyřešit či alespoň zmírnit a poskytnout potřebným takovou podporu, která jim pomohla nalézt cestu z obtížné životní situace.

Za realizační tým projektu Veronika Vítkovská

Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946. Projekt a jeho aktivity byly realizovány za finanční podpory fondů EU.

Odkaz na Zápraží https://zaprazi.eu/wp-content/uploads/2021/11/zaprazi-12_2021_web.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dluhové poradenství a milostivé léto 

15. 12. 2021

Do tzv. dluhové pasti se může dostat každý z nás. Profesionálové z oblasti sociálních služeb tuto palčivou problematiku pociťují v době zvyšujících se cen potravin a energie opravdu intenzivně. Z těchto důvodů jsme se rozhodli zařadit do našich vzdělávacích témat i dluhové poradenství, včetně informací k projektu milostivé léto, které je v současné době aktuální.

5 hodinového školení se zúčastnilo 8 sociálních pracovníků, kteří byli seznámeni s legislativním ukotvením problematiky, se základními a mnohdy složitými pojmy a dále taktéž s podmínkami milostivého léta, do kterého se mohou zájemci přihlásit do 28. 1. 2022.

Složitou tématikou nás provedly poradkyně Občanské poradny Cesty integrace, o.p.s. Barbora Kölblová a Alena Radová, které se dluhové tématice věnují již několik let a zajišťují tuto agendu i v rámci žádostí o insolvence. Školení bylo primárně koncipováno interaktivně. Tento přístup vtáhl všechny přítomné do aktivního zapojení. Bylo prošpikováno osobními zkušenostmi, cennými radami a popisy složitých procesů „lidským“ způsobem.

Školení proběhlo v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Předávání zkušeností dobré praxe 

10. 12. 2021

Ještě před Vánocemi jsme se vydali do Benešova navštívit naše kolegyně, které se věnují komunitní terénní sociální práci pod hlavičkou organizace RUAH o.p.s. z Benešova, ale své služby nabízejí zejména v oblasti Čerčanska, Sázavska, Týnecka a Bystřicka – Neveklovska.

Naše práce v rámci projektu se mnohdy prolíná a doplňuje, často i navazuje z hlediska regionální působnosti. Jednalo se již o 4. setkání, které jsme opět využily k předávání informací, zkušeností dobré praxe, těžkostí ale i radostí, které práce s lidmi mnohdy přináší.

Velmi si vážíme možnosti se s kolegyněmi setkávat. V průběhu celé realizace nám byly mnohdy oporou a inspirací v prošlapávání cest na pomezí sociálních služeb a spolupráce s místními samosprávami.

Aktivita proběhla v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Víte, jak se bránit stresu?

26. 11. 2021

Na tuto otázku jsme se za vedení profesionálního lektora pokoušeli najít odpovědi ve čtvrtek 25. 11. 2021 Celodenní školení s názvem Zvládání stresu a zásady psychohygieny s akreditací MPSV pomohlo 11 sociálním pracovníkům nalézt možnosti práce s obtížnými a stresujícími situacemi, se kterými se v práci setkáváme napříč obory.

Nutno podotknout, že sociální pracovníci jsou vystaveni těmto ohrožujícím vlivům ve zvýšené míře. Abychom těmto odborníkům pomohli vyrovnat se s nároky, které na ně každodenní práce s klienty klade tak, aby si zátěž neodnášeli i do rodiny a do svého osobního života, zařadili jsme do našich vzdělávacích kurzů taktéž téma psychohygieny.

Nedílnou součástí kurzu byly efektivní techniky psychohygieny – reflektování emocí, vědomé reflektování myšlenek nebo relaxační cvičení vedoucí ke snížení stresové zátěže, které si účastníci během kurzu vyzkoušeli. Cílem kurzu bylo u posluchačů zmapování míry zátěže, její vliv na zdraví, vztahy a práci a na základě těchto poznatků si vytvořili svůj individuální plán cesty ze stresu.

Školení proběhlo v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podzimní setkání rodičovské skupiny 

26. 11. 2021

Jak se ukázalo, covidová doba příliš nepřeje osobním setkáním. S touto realitou jsme byli nuceni bojovat i v rámci organizace rodičovské skupiny rodičů s dětmi se zdravotním postižením. S ohledem na citlivou cílovou skupinu dětí a zároveň s časově velmi vytíženými rodiči takových dětí nakonec došlo k podzimnímu setkání v malém osazení. Nicméně ani tato překážka nám nezabránila v organizování a vymýšlení podnětů a podkladů pro služby, které by dále ulehčily situaci těchto rodičů. Jedná se zejména o myšlenky na založení respitního centra pro děti se zdravotním postižením, které v tomto regionu stále chybí.

Tyto výstupy, myšlenky, podněty a podklady byly předloženy zástupcům města Říčany, které by mohlo mít zásadní postavení např. při čerpání dotačních titulů z připravovaného OPZ+.

Uvidíme, co nám budoucnost přinese. Jisté však je, že plány máme. Pro jejich realizaci je však potřebné finanční zajištění a nemalou časovou investici šikovných lidí, které by chtěly tuto myšlenku vzniku prosazovat. A ty v regionu máme 😊


Rodičovská skupina pečujících o osoby se zdravotním postižením – 24.11.2021

Ve středu 24. 11. 2021 v 10:00 v sídle MAS Říčansko se uskuteční poslední letošní setkání pečujících o osoby se zdravotním postižením. Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat!

V rámci projektu Sociální práce na obcích připravujeme schůzku s vedením Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Říčany a zástupci města v oblasti sociálních věcí, která se uskuteční v první polovině prosince. Na této schůzce budeme iniciovat vznik stacionáře / respitního centra s navazujícími sociálními službami pro osoby s postižením a proto bychom s Vámi rádi probrali Vaše návrhy a požadavky na vznik sociálních služeb v našem regionu. Všechny tyto praktické informace mohou napomoci vzniku služby, která v našem regionu zcela chybí, a věřím, že mnohým z nás by existence této ambulantní služby velmi pomohla v každodenním životě.

V případě zájmu Vás prosím o potvrzení účasti na mas.ricansko.socialni@gmail.com nebo telefon 724 292 270.


Kulatý stůl zástupců obcí a sociálních služeb

25. 10. 2021

Využili jsme setkání zástupců obcí k dalšímu propojování a předávání informací i v sociální oblasti. Zcela ideální se v tomto případě ukázalo dvoudenní setkání zástupců obcí pod taktovkou Dobrovolného sdružení obcí Ladova kraje a MAS Říčansko o.p.s., které se konalo 21. a 22. října tohoto roku.

Na širokém plénu jsme odprezentovali naše dosavadní výsledky, kterými se můžeme pochlubit v rámci realizace projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko, který se blíží do svého finále. Přítomné jsme taktéž seznámili se zástupkyní Farní charity Mnichovice, která bude od 1. 1. 2022 realizovat aktivity komunitní sociální pomoci v regionu. Zejména se bude jednat o potravinovou a materiální pomoc potřebným.

Druhý den setkání jsme využili k uspořádání tzv. kulatého stolu, kterého se zúčastnili pozvaní zástupci spolupracujících sociálních služeb a zároveň zástupci obcí, kteří o tématiku projevili zájem. Diskutovaná témata byla zejména ta, která nejvíce trápí malé obce. Řešilo se, jak tyto požadavky nejlépe naplňovat a jaká je aktuální situace a požadavky obcí na realizaci sociální pomoci v jejich katastru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Celodenní školení na téma: Jak pomoci obětem trestných činů? 

23. 9. 2021

Ve spolupráci s neziskovou organizací Cesta integrace, o.p.s. jsme 21. září 2021 uspořádali celodenní školení na téma „Pomoc obětem trestných činů“. Cesta integrace se již několik let zajímá o tuto problematiku a v rámci své činnosti taktéž nabízí kurz, který získal akreditaci u Ministerstva práce a sociálních věcí.

V příjemné a uvolněné atmosféře jsme prožili celý den ve společnosti pana Vlastimila Zimy, který je zároveň poradcem Občanské poradny a specializuje se na problematiku trestných činů. O zajímavé téma v prostorách Cesty integrace projevilo zájem 11 sociálních pracovníků z regionu a 1 zástupce obce.

Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se základními okruhy problémů souvisejících s postavením oběti trestného činu v kontextu aktuální evropské a tuzemské legislativy. Seznamoval s právy a povinnostmi subjektů, které se při své činnosti dostávají do kontaktu s obětí trestného činu a jsou ze zákona povinné jim poskytnout informace a podporu podle jejich kategorie, zejména zvlášť zranitelným obětem.

Školení proběhlo v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 

 

 


RODIČOVSKÁ SKUPINA – setkání rodičů pečujících o dítě s postižením, 25.8.2021

Zveme Vás na další rodičovskou skupinu, která se bude již tradičně konat poslední středu v měsíci, tj. 25. 8. od 10:00 hod. v prostorách MASky – V Průhonu 153, Svojetice.

Srdečně se na Vás těšíme s celým týmem i v době prázdnin 😊

 


RODIČOVSKÁ SKUPINA – setkání rodičů pečujících o dítě s postižením, 28.7.2021

Zveme Vás na pravidelné setkání rodičovské skupiny, které se tentokrát koná dne 28.7.2021.

Setkání je určeno zejména pro rodiče dětí (není omezeno věkem), které trpí zdravotním postižením.

Rádi bychom Vám poskytli prostor pro sdílení radostí, ale i strastí Vašeho života v bezpečném prostředí za účasti sociálního pracovníka a terapeuta.

Jelikož víme, jak je pro Vás mnohdy složité zajistit si hlídání dítěte, zveme Vás nově do prostor organizace Modré dveře v Říčanech a nově nabízíme setkání společně s Vašimi dětmi. O děti se ve vedlejší místnosti postarají kolegové, kteří děti zabaví, pohlídají, postarají se o ně – a Vy můžete být v klidu a dát si třeba kávu a něco dobrého na zub.

Srdečně Vás zveme. Setkání je zcela nezávazné a zdarma.

Pozvánka zde.

 


RODIČOVSKÁ SKUPINA – setkání rodičů pečujících o dítě s postižením

11.6.2021

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných setkání rodičů pečujících o osobu s postižením, které se tentokrát uskuteční ve středu 23. 6. 2021, od 10:00 v prostorech MAS Říčansko (V Průhonu 153, Svojetice).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Předávání zkušeností a dobré praxe v oblasti komunitní sociální práce

Tento měsíc se již podruhé setkali odborníci na terénní komunitní sociální práci. Setkání bylo realizováno díky projektu Sociální práce na obcích (více informací zde), který si mimo jiné klade za cíl propojování, síťování, předávání zkušeností a dobré praxe mezi sociálními pracovníky. V rámci naší praxe se nám tato metoda sdílení velmi osvědčila a to nejen v rozšiřování rozhledu nás – pracovníků v terénu, ale také zkvalitňování námi poskytovaných služeb.

Naše řady se postupně rozšiřují a dále spolupracujeme nejen se sociálními terénními pracovnicemi organizace Ruah z Benešova, ale také se sociálním pracovníkem svazku obcí CHOPOS, se sociálním pracovníkem z Jílového u Prahy, z Voticka a s dalšími místními profesionály. Zajímavý vhled do naší práce přináší také zástupkyně Centra pro komunitní práci Střední Čechy.

Tentokrát se nám podařilo se alespoň online spojit se zástupkyní Odboru sociálních služeb a sociální práce, Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí, která s námi diskutovala postavení komunitních sociálních pracovníků v rámci systému sociálních služeb v ČR a dále nás seznámila s výstupy projektu MPSV Systémová podpora sociální práce v obcích, který byl pilotním projektem v rozšiřování kapacit sociálních pracovníků v rámci místních samospráv po celé ČR.


Kdo, kde a jak vám může pomoci?

3.6.2021

V rámci projektu byly vytvořeny plakáty a prospekty, které poskytují základní přehled o možnostech pomoci v různých životních situacích. Tyto materiály byly distribuovány obcím v působnosti MAS Říčansko, zdejším lékařským zařízením a sociálním službám.

 

Sociální služby – Systém pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

Když pečujete doma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké existují dávky a možnosti podpory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dělat, když mám finanční problémy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurz „Komplikované truchlení – jak mu předcházet a jak jej rozpoznat?“

6.5.2021

Krásné datum 5. 5. jsme oslavili opět u našich počítačových obrazovek ve společnosti 19 kolegů a kolegyň (všichni z řad soc. pracovníků). V naší práci se mnozí z nás setkáváme s tématem úmrtí, truchlení, vypořádávání se se smrtí v rodině a mezi svými blízkými. Jedná se o velmi citlivé téma, které je vhodné uchopit profesionálně s citem, který napomůže truchlícím co nejlépe zvládnout náročné životní období.

Kurz proběhl pod záštitou organizace Cesta domů, z.ú.

V kurzu jsme se zaměřili na předcházení rozvoje tzv. komplikovaného truchlení: co lze dělat v poradenství nebo jak pozůstalého nasměrovat k odborné pomoci. Naučili jsme se, jak komplikované truchlení u pozůstalého rozpoznávat, probrali jsme také jeho teoretické základy. Součástí kurzu byla i práce s případy.

 

 

 

 


Terénní sociální práce na obcích – naše pomoc je stále potřebnější!

6.4.2021

Na začátku tohoto roku jsme vstoupili do druhé poloviny projektu Terénní sociální práce na obcích, který realizuje MAS Říčansko. Projekt navazuje na výstupy projektu předchozího (Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS) a reaguje také na potřebu koordinace sociální práce na obcích v rámci místních samospráv. Zahrnuje v sobě jak podporu a spolupráci se samosprávami, tak poradenství v rámci sociální práce všem obcím MAS.

Důležitou součástí aktivit je i přímá terénní práce s potřebnými v regionu. Nejčastěji řešené otázky se týkají tíživé finanční situace klientů a jejího komplexního řešení. Pomáháme s vyplňováním formulářů, informujeme o možných sociálních dávkách a státní podpoře. Napojujeme klienty na vhodné sociální služby, poskytujeme socioterapeutické rozhovory, propojujeme potřebné s dalšími subjekty, řešíme s nimi ztrátu bydlení, dluhy, exekuce a v neposlední řadě poskytujeme doprovod na úřady. V souvislosti s pandemií se ukázalo jako nezbytné zajištění potravinové pomoci.

Při poskytování této pomoci klademe důraz na využití potenciálu místní komunity, nalezení pomoci a spolupráce co nejblíže potřebnému – v obci, v blízkém okolí, v rodině, sousedství apod.

K dispozici máme dva sociální pracovníky z týmu MAS a dále místního koordinátora pomoci, který se pohybuje přímo v terénu, společně s dalšími spolupracujícími návaznými sociálními službami, organizacemi a odborníky. Od počátku roku 2020 jsme takto pomohli 77 klientů a poskytli jim cca 400 hodin přímé práce.

Mezi naše aktivity patří také poradenská činnost pro obce, které často nemají časovou ani odbornou kapacitu na řešení sociální problematiky. S některými obcemi se nám podařilo navázat velmi blízkou spolupráci. Vážíme si jí a věříme, že je prospěšná jak vedení obcí, tak i jejich občanům. Ti oceňují naši službu i proto, že mnohdy pociťují bariéru, ať už psychickou nebo fyzickou, kdy pro svůj zdravotní stav nechtějí či nemohou jednat napřímo s úředníky. Mohli jsme proto nabídnout pomoc i lidem, kteří na ní běžně nedosáhnou.

I přesto, že naše některé činnosti byly v rámci projektu přímo ovlivněny koronavirovou pandemií a vládními nařízeními, neustále se snažíme nacházet nová řešení a možnosti, které nám pomohou překonat ne zcela ideální podmínky. Svou činnost jsme ani na chvíli nepřerušili. Z našich zkušeností z praxe vyplývá, že služba je v regionu stále potřebnější, a to nás znovu motivuje k další práci.

Více informací naleznete zde.

 

 

 


Kurz „Vztek při práci s klientem aneb zvládání agrese klientů i vlastní“

26.3.2021

Další z řady našich kurzů, které jsou realizovány v rámci projektu Terénní sociální práce na obcích (více informací o projektu zde),  proběhl dne 25. 3. 2021.

I nyní jsme se setkali pouze přes obrazovky našich počítačů, ale i přesto se setkání zúčastnilo 18 zájemců (z toho 2 zástupci obcí, 3 zástupci OSVZ, dále soc. pracovníci; vydáno 18 osvědčení).

Kurz byl realizován pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Kurz Vztek při práci s klientem aneb Zvládání agrese klientů i vlastní si klade za cíl seznámit jeho frekventanty s problematikou vzteku a agresivního chování tak, aby po jeho absolvování nejen uměli rozpoznat a adekvátně reagovat na agresivní chování klientů, ale aby si také byli vědomi projevů vlastního vzteku a uměli s ním konstruktivně zacházet. V první části kurzu se účastníci seznámí s příčinami, jednotlivými druhy a fázemi agresivního chování. Budou vedeni k tomu, aby vztek a hněv chápali jako přirozené lidské emoce, se kterými je ale dobré naučit se zacházet adekvátně situaci. V navazující praktické části se účastníci pomocí modelování rozhovorů naučí, jak dobře komunikovat s klientem, který se chová agresivně. Během celého kurzu bude dostatečný prostor pro reflexi vlastního vzteku a agrese. Účastníci si zmapují, které situace v nich vyvolávají zlost a vztek, naučí se, jak s vlastními negativními pocity pracovat a jak provádět účinnou psychohygienu.

 

 

 

 


Kurz „Emoce v obrazech“

24.2.2021

Online kurzu o emocích a jak je dokázat identifikovat, popsat, zpracovat a využít se zúčastnilo 22 osob (z toho 3 zástupci obcí, 4 zástupci OSVZ, dále soc. pracovníci; 22 osvědčení). Kurz proběhl 23. 2. 2021. Covidová situace nám prozatím neumožnila zorganizovat kurz face to face. Opět jsme se všichni po delší době tedy viděli alespoň na obrazovkách našich počítačů. Kurz byl primárně určen pro sociální pracovníky. Nabídku k účasti přijali i někteří zástupci obcí, z čehož máme radost. Postupně se tedy pokoušíme zvyšovat informovanost o sociálních dovednostech i v rámci našich obcí.

Kurz byl realizován pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Kurz byl zaměřen na pomáhající profese a jejich schopnost zvládat, ovládat a regulovat své vlastní emoce, obzvláště s ohledem na náročnost pomáhající profese. Druhým důvodem potřebnosti otevírání takovýchto témat jsou samotní pracovníci a jejich profesní přístupy, motivace pracovat v sociálních službách, ale i jejich životní styl a s tím související duševní očista. Třetím a neméně důležitým důvodem je unikátní interaktivní metoda vzdělávání. Součástí kurzu bude opět informačně bohatý teoretický výklad, intenzivní individuální i týmová práce a šest výukových filmů zaměřených na základní emoce podle Paula Ekmana – radost / štěstí, smutek, překvapení, strach, znechucení a hněv. Toto jsou totiž ty emoce, ve kterých se pomáhající personál nejčastěji nachází, a to nejen ve vztahu ke klientovi, k jeho či vlastní rodině, ale i ke kolegům a nadřízeným. V rámci kurzu jsme se zabývali právě těmito emocemi, které ne vždy dokáže pomáhající adekvátně zvládat, protože se dostává do situací, které jsou pro něj psychicky náročné nebo zcela nové.

 

 

 


Svépomocná skupina pro rodiče dětí trpících zdravotním postižením

Díky našemu předchozímu projektu Plán rozvoje sociálních služeb jsme zjišťovali aktuální potřeby místních obyvatel v oblasti sociálních a návazných služeb. Jednou z potřeb, kterou jsme zaznamenali, byla absence organizace svépomocné skupiny pro rodiče dětí trpících zdravotním postižením. Pečující rodiče bývají opomíjenou společenskou skupinou, která má velmi omezené možnosti styku s místní komunitou, širokou veřejností, společenskými událostmi. Tato izolace je primárně způsobena časovou náročností o dítě (nehledě na stáří dítěte) a odklonem zájmů od většinové populace. Situace je pro rodiče velmi komplikovaná, bolestivá a osamocená.

Možnost setkání lidí, kteří prožívají podobný osud a mají potřebu se se svými zážitky, radostmi i strastmi s někým podělit, je nyní možná u nás v MASce. Listopadový termín setkání nám bohužel epidemiologická situace neumožnila, nicméně prosincový termín se povedl a my začínáme. Rozjezd je pomalý, ale na lednovém setkání očekáváme další „přírůstky“, které obohatí naše setkání. Následná náplň dalších setkání se bude odvíjet od požadavků účastníků. Počítáme se vzdělávacími aktivitami, sezení s psychologem, volnočasové aktivity aj.

Nově byl stanoven termín pravidelných setkání na 4. středu v měsíci. Aktuální informace budou vždy uvedeny v aktualitách na webu mas.ricansko.eu. Pokud by Vás téma zaujalo, chtěli byste se skupiny zúčastnit a nebo o někom takovém víte, ozvěte se nám na email: mas.ricansko.socialni@gmail.com.

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


Krizová intervence v praxi

Kdy je vhodnější osvojit si metody a praktiky krizové intervence, když ne v dnešní složité době? Těsně před zhoršením epidemické situace se nám podařilo – byť v menší skupině – zorganizovat dvoudenní kurz na téma „Krizová intervence v praxi“ pod vedením brněnské odbornice Bohuslavy Horské.

Kurzem prošli vybraní sociální pracovníci a někteří zaměstnanci obcí našeho regionu.

Mgr. Bohuslava Horská – Posledních téměř dvacet let profesního života je konzultantkou linky důvěry Modrá linka, v posledních šesti letech její vedoucí. Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci.

 

 

 

 

 

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


Průběžné vyhodnocení Plánu rozvoje

Po 9 měsících účinnosti Plánu rozvoje sociálních služeb v našem regionu jsme se rozhodli zorganizovat setkání účastníků, kteří se podíleli na tvorbě tohoto dokumentu.

Děkujeme za spolupráci organizaci Cesta integrace, o.p.s., která nám k těmto účelům poskytla své zázemí a taktéž se aktivně zúčastnila jak celého procesu plánování, tak jeho průběžného vyhodnocení.

Cíle několikaletého plánu byly nastaveny bez zohlednění současné složité situace, která se podílí na zpomalení naplňování stanovených priorit. Situaci dále komplikuje, že se nám nepodařilo zřídit pozici „koordinátora“, který měl primárně za úkol realizovat plán a dohlížet na všechny úkoly spojené s realizací. Nutno však podotknout, že poskytovatelé sociálních služeb se snaží naplňovat aktuální potřeby místních obyvatel v souladu se svými závazky a společenskou odpovědností.

Plán se naplňuje taktéž díky realizaci MASkového projektu Sociální práce na obcích.Díky spolupráci s místními aktéry a organizacemi jsme se rozhodli pro naplnění jedné z aktuálních potřeb v regionu – organizace svépomocné skupiny pro rodiče dětí se zdravotním postižením pod záštitou MAS Říčansko.

Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska je ke stažení zde.

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


Motivační rozhovory v MASce

9.7.2020

Měsíc červen byl v MASce ve znamení rozhovorů, vzdělávání, motivace a milých setkání. V rámci projektu Sociální práce na obcích jsme pozvali zástupce sociálních služeb z našeho regionu. Naše dvoudenní setkání zaštítil Mgr. Petr Matoušek pod hlavičkou České asociace Streetwork. Naším hlavním tématem byly MOTIVAČNÍ ROZHOVORY, které jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování.

Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou často využívány u problémů se závislostmi (alkohol, drogy, tabák, gambling) a v dalších oblastech (poruchy příjmu potravy, práce s mladistvými, změna nezdravých návyků aj.); jsou také účinné v prevenci vyhoření.

Lektor, Mgr. Petr Matoušek vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval k tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Manažerka projektu: Veronika Vítkovská 

 

 

 

 

 

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


 

MAS Říčansko nabízí pomoc všem potřebným

30.6.2020

Nacházíte se v obtížné životní situaci? Nevíte si rady? Potřebujete poradit? Je Vám úzko? Cítíte se sami? Je toho na Vás prostě moc?

Nabízíme Vám pomoc našeho koordiátora, zkušeného sociální pracovníka s mnohaletou praxí z různých druhů sociálních služeb. Spolu s ním budete moci  bezplatně hledat řešení Vašich problémů.

Více informací naleznete zde.

 

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


Setkání s benešovskými profesionály z terénu

29.6.2020

Koncem školního roku proběhlo setkání s našimi profesními kolegyněmi z Benešovska, které realizují terénní sociální práci ve svém regionu v rámci projektu Obce blíže lidem. Kolegyně sídlí na Benešovsku – v Čerčanech, v Bystřici, v Sázavě a v Týnci nad Sázavou a fungují pod hlavičkou organizace Ruah o.p.s. z Benešova.

Kolegyně poskytují stejné terénní služby, které poskytujeme i my v rámci říčanského regionu – poradenství, doprovázení, pomoc osobám v obtížných životních situacích.

V červnu jsme se setkaly, abychom si předaly své zkušenosti např. s klientskými otázkami a s komunikací se samosprávami. Předání dobré praxe profesionálů je pro nás velmi užitečným zdrojem informací a zdrojem inovativních řešení či srovnání dvou poměrně odlišných regionů.

Děkujeme za návštěvu, která přinesla spoustu nových podnětů.

 

 

 

 

 

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.