Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 774 780 141Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Říj 2021 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

RODIČOVSKÁ SKUPINA – setkání rodičů pečujících o dítě s postižením, 25.8.2021

Zveme Vás na další rodičovskou skupinu, která se bude již tradičně konat poslední středu v měsíci, tj. 25. 8. od 10:00 hod. v prostorách MASky – V Průhonu 153, Svojetice.

Srdečně se na Vás těšíme s celým týmem i v době prázdnin 😊

 


RODIČOVSKÁ SKUPINA – setkání rodičů pečujících o dítě s postižením, 28.7.2021

Zveme Vás na pravidelné setkání rodičovské skupiny, které se tentokrát koná dne 28.7.2021.

Setkání je určeno zejména pro rodiče dětí (není omezeno věkem), které trpí zdravotním postižením.

Rádi bychom Vám poskytli prostor pro sdílení radostí, ale i strastí Vašeho života v bezpečném prostředí za účasti sociálního pracovníka a terapeuta.

Jelikož víme, jak je pro Vás mnohdy složité zajistit si hlídání dítěte, zveme Vás nově do prostor organizace Modré dveře v Říčanech a nově nabízíme setkání společně s Vašimi dětmi. O děti se ve vedlejší místnosti postarají kolegové, kteří děti zabaví, pohlídají, postarají se o ně – a Vy můžete být v klidu a dát si třeba kávu a něco dobrého na zub.

Srdečně Vás zveme. Setkání je zcela nezávazné a zdarma.

Pozvánka zde.

 


RODIČOVSKÁ SKUPINA – setkání rodičů pečujících o dítě s postižením

11.6.2021

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných setkání rodičů pečujících o osobu s postižením, které se tentokrát uskuteční ve středu 23. 6. 2021, od 10:00 v prostorech MAS Říčansko (V Průhonu 153, Svojetice).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Předávání zkušeností a dobré praxe v oblasti komunitní sociální práce

Tento měsíc se již podruhé setkali odborníci na terénní komunitní sociální práci. Setkání bylo realizováno díky projektu Sociální práce na obcích (více informací zde), který si mimo jiné klade za cíl propojování, síťování, předávání zkušeností a dobré praxe mezi sociálními pracovníky. V rámci naší praxe se nám tato metoda sdílení velmi osvědčila a to nejen v rozšiřování rozhledu nás – pracovníků v terénu, ale také zkvalitňování námi poskytovaných služeb.

Naše řady se postupně rozšiřují a dále spolupracujeme nejen se sociálními terénními pracovnicemi organizace Ruah z Benešova, ale také se sociálním pracovníkem svazku obcí CHOPOS, se sociálním pracovníkem z Jílového u Prahy, z Voticka a s dalšími místními profesionály. Zajímavý vhled do naší práce přináší také zástupkyně Centra pro komunitní práci Střední Čechy.

Tentokrát se nám podařilo se alespoň online spojit se zástupkyní Odboru sociálních služeb a sociální práce, Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí, která s námi diskutovala postavení komunitních sociálních pracovníků v rámci systému sociálních služeb v ČR a dále nás seznámila s výstupy projektu MPSV Systémová podpora sociální práce v obcích, který byl pilotním projektem v rozšiřování kapacit sociálních pracovníků v rámci místních samospráv po celé ČR.


Kdo, kde a jak vám může pomoci?

3.6.2021

V rámci projektu byly vytvořeny plakáty a prospekty, které poskytují základní přehled o možnostech pomoci v různých životních situacích. Tyto materiály byly distribuovány obcím v působnosti MAS Říčansko, zdejším lékařským zařízením a sociálním službám.

 

Sociální služby – Systém pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

Když pečujete doma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké existují dávky a možnosti podpory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dělat, když mám finanční problémy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurz „Komplikované truchlení – jak mu předcházet a jak jej rozpoznat?“

6.5.2021

Krásné datum 5. 5. jsme oslavili opět u našich počítačových obrazovek ve společnosti 19 kolegů a kolegyň (všichni z řad soc. pracovníků). V naší práci se mnozí z nás setkáváme s tématem úmrtí, truchlení, vypořádávání se se smrtí v rodině a mezi svými blízkými. Jedná se o velmi citlivé téma, které je vhodné uchopit profesionálně s citem, který napomůže truchlícím co nejlépe zvládnout náročné životní období.

Kurz proběhl pod záštitou organizace Cesta domů, z.ú.

V kurzu jsme se zaměřili na předcházení rozvoje tzv. komplikovaného truchlení: co lze dělat v poradenství nebo jak pozůstalého nasměrovat k odborné pomoci. Naučili jsme se, jak komplikované truchlení u pozůstalého rozpoznávat, probrali jsme také jeho teoretické základy. Součástí kurzu byla i práce s případy.

 

 

 

 


Terénní sociální práce na obcích – naše pomoc je stále potřebnější!

6.4.2021

Na začátku tohoto roku jsme vstoupili do druhé poloviny projektu Terénní sociální práce na obcích, který realizuje MAS Říčansko. Projekt navazuje na výstupy projektu předchozího (Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS) a reaguje také na potřebu koordinace sociální práce na obcích v rámci místních samospráv. Zahrnuje v sobě jak podporu a spolupráci se samosprávami, tak poradenství v rámci sociální práce všem obcím MAS.

Důležitou součástí aktivit je i přímá terénní práce s potřebnými v regionu. Nejčastěji řešené otázky se týkají tíživé finanční situace klientů a jejího komplexního řešení. Pomáháme s vyplňováním formulářů, informujeme o možných sociálních dávkách a státní podpoře. Napojujeme klienty na vhodné sociální služby, poskytujeme socioterapeutické rozhovory, propojujeme potřebné s dalšími subjekty, řešíme s nimi ztrátu bydlení, dluhy, exekuce a v neposlední řadě poskytujeme doprovod na úřady. V souvislosti s pandemií se ukázalo jako nezbytné zajištění potravinové pomoci.

Při poskytování této pomoci klademe důraz na využití potenciálu místní komunity, nalezení pomoci a spolupráce co nejblíže potřebnému – v obci, v blízkém okolí, v rodině, sousedství apod.

K dispozici máme dva sociální pracovníky z týmu MAS a dále místního koordinátora pomoci, který se pohybuje přímo v terénu, společně s dalšími spolupracujícími návaznými sociálními službami, organizacemi a odborníky. Od počátku roku 2020 jsme takto pomohli 77 klientů a poskytli jim cca 400 hodin přímé práce.

Mezi naše aktivity patří také poradenská činnost pro obce, které často nemají časovou ani odbornou kapacitu na řešení sociální problematiky. S některými obcemi se nám podařilo navázat velmi blízkou spolupráci. Vážíme si jí a věříme, že je prospěšná jak vedení obcí, tak i jejich občanům. Ti oceňují naši službu i proto, že mnohdy pociťují bariéru, ať už psychickou nebo fyzickou, kdy pro svůj zdravotní stav nechtějí či nemohou jednat napřímo s úředníky. Mohli jsme proto nabídnout pomoc i lidem, kteří na ní běžně nedosáhnou.

I přesto, že naše některé činnosti byly v rámci projektu přímo ovlivněny koronavirovou pandemií a vládními nařízeními, neustále se snažíme nacházet nová řešení a možnosti, které nám pomohou překonat ne zcela ideální podmínky. Svou činnost jsme ani na chvíli nepřerušili. Z našich zkušeností z praxe vyplývá, že služba je v regionu stále potřebnější, a to nás znovu motivuje k další práci.

Více informací naleznete zde.

 

 

 


Kurz „Vztek při práci s klientem aneb zvládání agrese klientů i vlastní“

26.3.2021

Další z řady našich kurzů, které jsou realizovány v rámci projektu Terénní sociální práce na obcích (více informací o projektu zde),  proběhl dne 25. 3. 2021.

I nyní jsme se setkali pouze přes obrazovky našich počítačů, ale i přesto se setkání zúčastnilo 18 zájemců (z toho 2 zástupci obcí, 3 zástupci OSVZ, dále soc. pracovníci; vydáno 18 osvědčení).

Kurz byl realizován pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Kurz Vztek při práci s klientem aneb Zvládání agrese klientů i vlastní si klade za cíl seznámit jeho frekventanty s problematikou vzteku a agresivního chování tak, aby po jeho absolvování nejen uměli rozpoznat a adekvátně reagovat na agresivní chování klientů, ale aby si také byli vědomi projevů vlastního vzteku a uměli s ním konstruktivně zacházet. V první části kurzu se účastníci seznámí s příčinami, jednotlivými druhy a fázemi agresivního chování. Budou vedeni k tomu, aby vztek a hněv chápali jako přirozené lidské emoce, se kterými je ale dobré naučit se zacházet adekvátně situaci. V navazující praktické části se účastníci pomocí modelování rozhovorů naučí, jak dobře komunikovat s klientem, který se chová agresivně. Během celého kurzu bude dostatečný prostor pro reflexi vlastního vzteku a agrese. Účastníci si zmapují, které situace v nich vyvolávají zlost a vztek, naučí se, jak s vlastními negativními pocity pracovat a jak provádět účinnou psychohygienu.

 

 

 

 


Kurz „Emoce v obrazech“

24.2.2021

Online kurzu o emocích a jak je dokázat identifikovat, popsat, zpracovat a využít se zúčastnilo 22 osob (z toho 3 zástupci obcí, 4 zástupci OSVZ, dále soc. pracovníci; 22 osvědčení). Kurz proběhl 23. 2. 2021. Covidová situace nám prozatím neumožnila zorganizovat kurz face to face. Opět jsme se všichni po delší době tedy viděli alespoň na obrazovkách našich počítačů. Kurz byl primárně určen pro sociální pracovníky. Nabídku k účasti přijali i někteří zástupci obcí, z čehož máme radost. Postupně se tedy pokoušíme zvyšovat informovanost o sociálních dovednostech i v rámci našich obcí.

Kurz byl realizován pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Kurz byl zaměřen na pomáhající profese a jejich schopnost zvládat, ovládat a regulovat své vlastní emoce, obzvláště s ohledem na náročnost pomáhající profese. Druhým důvodem potřebnosti otevírání takovýchto témat jsou samotní pracovníci a jejich profesní přístupy, motivace pracovat v sociálních službách, ale i jejich životní styl a s tím související duševní očista. Třetím a neméně důležitým důvodem je unikátní interaktivní metoda vzdělávání. Součástí kurzu bude opět informačně bohatý teoretický výklad, intenzivní individuální i týmová práce a šest výukových filmů zaměřených na základní emoce podle Paula Ekmana – radost / štěstí, smutek, překvapení, strach, znechucení a hněv. Toto jsou totiž ty emoce, ve kterých se pomáhající personál nejčastěji nachází, a to nejen ve vztahu ke klientovi, k jeho či vlastní rodině, ale i ke kolegům a nadřízeným. V rámci kurzu jsme se zabývali právě těmito emocemi, které ne vždy dokáže pomáhající adekvátně zvládat, protože se dostává do situací, které jsou pro něj psychicky náročné nebo zcela nové.

 

 

 


Svépomocná skupina pro rodiče dětí trpících zdravotním postižením

Díky našemu předchozímu projektu Plán rozvoje sociálních služeb jsme zjišťovali aktuální potřeby místních obyvatel v oblasti sociálních a návazných služeb. Jednou z potřeb, kterou jsme zaznamenali, byla absence organizace svépomocné skupiny pro rodiče dětí trpících zdravotním postižením. Pečující rodiče bývají opomíjenou společenskou skupinou, která má velmi omezené možnosti styku s místní komunitou, širokou veřejností, společenskými událostmi. Tato izolace je primárně způsobena časovou náročností o dítě (nehledě na stáří dítěte) a odklonem zájmů od většinové populace. Situace je pro rodiče velmi komplikovaná, bolestivá a osamocená.

Možnost setkání lidí, kteří prožívají podobný osud a mají potřebu se se svými zážitky, radostmi i strastmi s někým podělit, je nyní možná u nás v MASce. Listopadový termín setkání nám bohužel epidemiologická situace neumožnila, nicméně prosincový termín se povedl a my začínáme. Rozjezd je pomalý, ale na lednovém setkání očekáváme další „přírůstky“, které obohatí naše setkání. Následná náplň dalších setkání se bude odvíjet od požadavků účastníků. Počítáme se vzdělávacími aktivitami, sezení s psychologem, volnočasové aktivity aj.

Nově byl stanoven termín pravidelných setkání na 4. středu v měsíci. Aktuální informace budou vždy uvedeny v aktualitách na webu mas.ricansko.eu. Pokud by Vás téma zaujalo, chtěli byste se skupiny zúčastnit a nebo o někom takovém víte, ozvěte se nám na email: mas.ricansko.socialni@gmail.com.

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


Krizová intervence v praxi

Kdy je vhodnější osvojit si metody a praktiky krizové intervence, když ne v dnešní složité době? Těsně před zhoršením epidemické situace se nám podařilo – byť v menší skupině – zorganizovat dvoudenní kurz na téma „Krizová intervence v praxi“ pod vedením brněnské odbornice Bohuslavy Horské.

Kurzem prošli vybraní sociální pracovníci a někteří zaměstnanci obcí našeho regionu.

Mgr. Bohuslava Horská – Posledních téměř dvacet let profesního života je konzultantkou linky důvěry Modrá linka, v posledních šesti letech její vedoucí. Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci.

 

 

 

 

 

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


Průběžné vyhodnocení Plánu rozvoje

Po 9 měsících účinnosti Plánu rozvoje sociálních služeb v našem regionu jsme se rozhodli zorganizovat setkání účastníků, kteří se podíleli na tvorbě tohoto dokumentu.

Děkujeme za spolupráci organizaci Cesta integrace, o.p.s., která nám k těmto účelům poskytla své zázemí a taktéž se aktivně zúčastnila jak celého procesu plánování, tak jeho průběžného vyhodnocení.

Cíle několikaletého plánu byly nastaveny bez zohlednění současné složité situace, která se podílí na zpomalení naplňování stanovených priorit. Situaci dále komplikuje, že se nám nepodařilo zřídit pozici „koordinátora“, který měl primárně za úkol realizovat plán a dohlížet na všechny úkoly spojené s realizací. Nutno však podotknout, že poskytovatelé sociálních služeb se snaží naplňovat aktuální potřeby místních obyvatel v souladu se svými závazky a společenskou odpovědností.

Plán se naplňuje taktéž díky realizaci MASkového projektu Sociální práce na obcích.Díky spolupráci s místními aktéry a organizacemi jsme se rozhodli pro naplnění jedné z aktuálních potřeb v regionu – organizace svépomocné skupiny pro rodiče dětí se zdravotním postižením pod záštitou MAS Říčansko.

Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska je ke stažení zde.

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


Motivační rozhovory v MASce

9.7.2020

Měsíc červen byl v MASce ve znamení rozhovorů, vzdělávání, motivace a milých setkání. V rámci projektu Sociální práce na obcích jsme pozvali zástupce sociálních služeb z našeho regionu. Naše dvoudenní setkání zaštítil Mgr. Petr Matoušek pod hlavičkou České asociace Streetwork. Naším hlavním tématem byly MOTIVAČNÍ ROZHOVORY, které jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování.

Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou často využívány u problémů se závislostmi (alkohol, drogy, tabák, gambling) a v dalších oblastech (poruchy příjmu potravy, práce s mladistvými, změna nezdravých návyků aj.); jsou také účinné v prevenci vyhoření.

Lektor, Mgr. Petr Matoušek vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval k tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Manažerka projektu: Veronika Vítkovská 

 

 

 

 

 

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


 

MAS Říčansko nabízí pomoc všem potřebným

30.6.2020

Nacházíte se v obtížné životní situaci? Nevíte si rady? Potřebujete poradit? Je Vám úzko? Cítíte se sami? Je toho na Vás prostě moc?

Nabízíme Vám pomoc našeho koordiátora, zkušeného sociální pracovníka s mnohaletou praxí z různých druhů sociálních služeb. Spolu s ním budete moci  bezplatně hledat řešení Vašich problémů.

Více informací naleznete zde.

 

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

 

 

 


Setkání s benešovskými profesionály z terénu

29.6.2020

Koncem školního roku proběhlo setkání s našimi profesními kolegyněmi z Benešovska, které realizují terénní sociální práci ve svém regionu v rámci projektu Obce blíže lidem. Kolegyně sídlí na Benešovsku – v Čerčanech, v Bystřici, v Sázavě a v Týnci nad Sázavou a fungují pod hlavičkou organizace Ruah o.p.s. z Benešova.

Kolegyně poskytují stejné terénní služby, které poskytujeme i my v rámci říčanského regionu – poradenství, doprovázení, pomoc osobám v obtížných životních situacích.

V červnu jsme se setkaly, abychom si předaly své zkušenosti např. s klientskými otázkami a s komunikací se samosprávami. Předání dobré praxe profesionálů je pro nás velmi užitečným zdrojem informací a zdrojem inovativních řešení či srovnání dvou poměrně odlišných regionů.

Děkujeme za návštěvu, která přinesla spoustu nových podnětů.

 

 

 

 

 

Všechny aktivity projektu jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci projektu Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.