Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. výzva MAS IROP_Územní rozvoj

10výzva MAS Říčansko-IROP-Územní rozvoj 2019

Seznam přijatých žádostí o podporu k 31.8.2020 – zde

Výsledky věcného hodnocení žádostí o podporu k 23.11.2020zde

 

MAS Říčansko jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Říčansko na období 2014 – 2020“

vyhlašuje
10. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „MAS Říčansko–IROP–Územní rozvoj 2019“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 45 „ PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Kritéria FNaP_MAS Říčansko_výzva č.10
Kriteria VH_MAS Říčansko_výzva č.10 
MAS_Říčansko_výzva č. 10_FINAL01

Příloha – Publicita MAS a SCLLD

Termín vyhlášení výzvy a příjmu projektů v MS 2014+ 30. ledna 2020 v 8:00 hodin.
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS 2014+ je 
po modifikaci výzvy prodloužen a upraven na 31. 8. 2020.

Minimální výše CZV na projekt není stanovena. Max. výše CZV na projekt je 500 tisíc.
Celková alokace činí 8 545 159,050 Kč (CZV).

Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 10. výzvy MAS Říčansko-IROP-Územní rozvoj 2019 jsou – 
Kontrolni list_VH_MAS Říčansko_souhlas
kontrolní list FNaP_verze1_souhlas

Viz odkaz na pravidla: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokume

Pavlína Šantorová Filková, Ředitelka společnosti, mobil: 774 780 141, MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01 Říčany