Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvn 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP ŠKOLSTVÍ

 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

MAP je místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání.

Nositel projektu na Říčansku je ORP Říčany za svých 52 + 1 obcí:

Babice, Březí, Černé Voděrady, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Jevany, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy Kostelec u Křížků, Kozojedy, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nučice, Nupaky, Oleška, Ondřejov, Oplany, Pětihosty, Petříkov, Popovičky, Prusice, Radějovice, Říčany, Senohraby, Sluštice, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Sulice, Světice, Svojetice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Vlkančice, Všestary, Výžerky, Vyžlovka, Zvánovice a obec Průhonice.

MAS Říčansko o.p.s. je partner projektu.


Hlavní cíle výzvy:

Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škoKulturaučení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že se podpoří spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Cílová skupina: Děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol, pracovníci organizací, působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu

Co získáme MAP:

 • Možnost čerpat dotace na školy to bez platného a schváleného MAP nepůjde (kromě výstavby MŠ, dětských klubů a lesních školek, bezbariérovosti škol)
 • Tým lidí na 2 roky, kteří napíší strategii i pomůžou školám s dotacemi a školními plán
 • Strategii (Analytická část, Strategický rámec MAP)
 • Demografickou studii celého ORP
 • Praktická opatření:
  1) Aktivity jednotlivých škol

a) Jaké aktivity se plánují na podporu vzdělávání žáků a učitelů
b) Indikativní seznam šablon (v dubnu 2016) a nové šablony
c)  Koordinace škol při využívání šablon

         2) Aktivity spolupráce    Projektové záměry partnerství a sítě především na:

a) Společné využití odborníka na podporu škol (školní psycholog)
b) Společné vzdělávání ředitelů a vedení škol sdílením zkušeností
c) Společné vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů (lídrů, expertů) včetně jejich vyhledávání
d) Společné vzdělávání ředitelů a zřizovatelů
e) Spolupráce škol se SŠ a rodičů, zájmového vzděl, zaměstnavatelů, pedag. fakult atd. příp. i sociálních služeb

        3) Infrastruktura

Zacílení podpory na investice IROP

Nejdůležitější je vznik partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích organizací v místě. Tím se myslí nejen NNO, ale také školní družiny, soukromé vzdělávací instituce, pokud tam působí, mentoři a konzultanti pro vzdělávání, knihovny na podporu čtenářské gramotnosti apod.


Financování projektu

 Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 

Žadatel: ORP za celé své území

Výše podpory: 4 mil Kč pro typ projektu MAP

Délka trvání projektu: 24 měsíců

Výše dotace: dotace 95 %, spolufinancování 5 %


Fáze projektu:

         1. Příprava žádosti o podporu (září – prosinec 2015)

 • sestavení a řízení Realizačního týmu
 • příprava a zpracování žádosti o dotaci (zahrnuje kompletaci příloh, vytvoření návrhu akčního plánu vzdělávání, vytvoření rozpočtu, vypracování vlastní žádosti v systému ISKP 14+, podání, formální kontrolu MŠMT)

         2. Realizace MAP – akční plánování a vzdělávání (leden 2016 – prosinec 2017)

 • Sestavení Řídícího výboru (pro plánování a schválení MAP) – zástupci dle indikativního seznamu (realizátor, kraj, zřizovatelé, vedení škol a učitelé, neformální vzděl, ZUŠ, KAP, rodičů, konzultant ASZ, ITI, MAS, mikroregiony na území + dle návrhu)
 • řízení vlastního procesu tvorby MAP- vypracování strategického rámce a priorit (komunitním způsobem-práce v terénu)
 • koordinace zástupců škol dle povinných kvót (např. povinná účast 70 % škol, které jsou zřizovány ORP v území dopadu projektu)
 • Plán rozvojových aktivit i investičních priorit do roku 2023
 • Vzdělávací aktivity – semináře (10), workshopy (4), expertní setkání (2) pro školy i zřizovatele a další zájemce.

  3. Fáze Evaluace (leden 2016 – leden 2018)
 • řízení evaluačních aktivit MAP
 • vypracování evaluační zprávy

        4. Povinná administrace (leden 2016 – prosinec 2017)

 • Vypracování povinných monitorovacích zpráv 1x za 3 měsíce
 • Vypracování žádostí o platbu a dalších povinných dokumentů projektu

Manažerka projektu – Ludmila Třeštíková.

E-mail: ludmila.trestikova@ricany.cz