Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy MAS PRV 2023 – 8. výzva

Programový výbor – prezenční listinazde

Programový výbor – zápis z jednánízde

Seznam vybraných a nevybraných projektůzde

Seznam přijatých projektů do 8. výzvy PRV MAS Říčansko – zde

Výsledky věcného hodnocení projektů přijatých do 8. výzvy PRVzde

Zápis z Výběrové komisezde

 

Místní akční skupina Říčansko vyhlašuje 

8. výzvu MAS

k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.

Program rozvoje venkova na období 2014–2020

 

Fiche 1 – článek 17, odst. 1, písm. 1) – Investice do zemědělských podniků

 

Termín vyhlášení výzvy: 20. 8. 2023

Termín příjmu žádostí: od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023

Celková alokace pro 8. výzvu: 2 257 773 ,- Kč

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

 

Konzultace pro žadatele se poskytují telefonicky, emailem, příp. osobně po předchozí domluvě v kanceláři MAS.

 

Kontaktní osoba:

Pavlína Šantorová Filková, manažerka PRV, tel. +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu

 

Text výzvy: zde

Fiche 1: zde (klikněte pravým tlačítkem na odkaz a zvolte “Uložit jako”, uložený soubor otevřete v aplikaci Adobe Reader)

Pravidla pro poskytování dotace na projekty PRV – zde

Interní postupy MAS Říčansko – zde

Interní postupy MAS Říčansko (dodatek) – zde

Souhlas s vyhlášením Výzvy – zde

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF – zde

Příručka pro zadávání zakázek PRV – zde

Příručka pro publicitu – zde 

Příloha č.7 – Souhlasné stanovisko MŽP – zde