Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava akčního plánu

V programovém období 2021–2027 bude podpora v rámci OPZ realizována jinou formou, než tomu bylo v období předešlém.

Jediným příjemcem podpory bude MAS, která bude realizovat projekt. Do tohoto projektu přizve partnery (bez finančního příspěvku nebo s finančním příspěvkem), příp. dodavatele, kteří budou realizovat část přímých aktivit projektu. Jednotlivé aktivity budou spojeny do jednoho realizačního projektu MAS.

MAS zpracuje Akční plán pro OPZ+, ve kterém popíše potřeby území, definuje cílové skupiny, popíše plánované aktivity a způsob jejich realizace. Tento Akční plán bude povinnou přílohou Žádosti o podporu pro realizační (klíčový) projekt MAS.

 

Akční plán a Projektový záměr MAS byly představeny a odsouhlaseny na zasedání Pléna MAS, dne 15. 3. 2022. Více informací: zde.

 

V rámci přípravy akčního plánu byly realizovány tyto procesy a jednání:

 • oslovování potencionálních realizátorů aktivit
 • síťování
 • navazování spolupráce 
 • budování partnerství

Zápisy z jednání s potencionálními realizátory aktivit:

 • 10. 2. 2022 – Potenciální realizátor aktivit – Cesta integrace – zde
 • 15. 2. 2022 – Potenciální realizátor aktivit – Rozum a Cit – zde
 •   1. 3. 2022 – Potenciální realizátor aktivit – Cesta integrace – prezenční listina: zde a zápis: zde
 •   8. 3. 2022 – Potenciální realizátor aktivit – Terapeutické centrum Modré dveře – zde
 •   8. 3. 2022 – Potenciální realizátor aktivit – Rozum a Cit – zde
 •   1. 6. 2022 – Potenciální realizátor aktivit – Rozum a Cit – zde

Předávání zkušeností a navazování spolupráce:

 •   8. 4. 2021 – Kulatý stůl: Setkání komunitních sociálních pracovníků – zde
 • 25. 6. 2021 – Kulatý stůl: Veřejný opatrovník na obci – zde
 • 21. 10. – 22. 10. 2021 – Výjezdní zasedání starostů a zastupitelů obcí MAS Říčansko – zde
 • 9. 12. 2021 – Setkání komunitních terénních sociálních pracovníků – zde
 • 15. 2. 2022 – Sdílení zkušeností – Veronika Vítkovská (Sociální práce na obcích) – zde
 • 17. 2. 2022 – Sdílení zkušeností – Lucie Procházková (Farní charita Mnichovice) – zde
 •   1. 3. 2022 – Diskuse projektového záměru – MAP v ORP Říčany – zde 
 • 25. 3. 2022 – Konference Výkon sociální práce na obcích mimo rámec ORP a sociálních služeb – zde
 •   6. 4. 2022 – Učící se síť ředitelů základních škol na Říčansku – zde
 • 19. 5. 2022 – Sdílení zkušeností – Lucie Procházková (Farní charita Mnichovice) – zápis: zde a prezenční listina: zde

 

Projektový záměr částečně navazuje na již realizované klíčové projekty MAS Říčansko. Využívá podklady a výstupy vytvořené v průběhu jejich realizace:

 • Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska 
  • realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
  • více informací: zde
  • zápisy z jednání pracovních skupin v rámci KPSS: zde.

 

 

 • Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko
  • realizace: 1. 2. 2021 – 1. 1. 2022
  • více informací: zde