Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 7 – Výzva č. 5/2020

Fiche 7 – výzva č. 5/2020

 • Seznam přijatých žádostí o podporu k 15. 8.2020 – zde
 • Výsledky hodnocení žádostí o podporu (29.9.2020) – zde

MAS Říčansko vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  – s názvem opatření: pro Fiche 7: „Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku“.

 

 

 

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko
Termín vyhlášení výzvy: 1. 4. 2020
Termín příjmu žádostí:  od 1. 5. 2020 do 15. 8. 2020 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF:  do 31. 10. 2020
Místo podání žádostí:  Portál farmáře on-line a listinná podoba kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany

Informace a výzvu najdete na webu Evropského sociálního fondu na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/.

Žádost o podporu z PRV se zpracovává v elektronickém formuláři http://www.szif.cz/cs  – přihlášením na Portál farmáře.

Celková výše alokace pro 5. výzvu je 7. 600 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 7.
Alokace Fiche 7 částka je stanovena v částce 6. 000 000,- Kč

Povinné přílohy:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1: 
Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 viz Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_2020.

 • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity,
  • kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
 • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
  • Fiche 7 – Kapitola 15 – článek 20, Základní služby a obnova vesnice ve venkovských oblastech
  • a) Veřejná prostranství v obcích
  • b) Mateřské a základní školy
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Soubory ke stažení pro Fichi 7:
Výzva č. 5 PRV MAS Říčansko –  Fiche 1,7 – prodloužení termínu

Fiche_7_Malé projekty….
Pozvánka na seminář PRV_2020 ke stažení zde.
Prezentace_seminar_PRV_2020_10_3

Přílohy:
Příručka pro žadatele o dotaci Výzva MAS č. 5 PRV

Kontrolní list FNaP – Fiche 7

Etický kodex pro PRV
POVINNé PříLOHY FICHE 7
Příloha 21_soulad_projektu_s_plánem_rozvoje_obce
Žádost_o_přístup_do_Portálu_farmaře_pdf
Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_2020
Příloha č. 5  Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku
SCLLD MAS Říčansko platná k 1.1. 2020
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
Instrukce pro vyplnění přílohy_Prohlášení o zařazení podniku
Postup_podaní_žadosti_o_dotaci_Portál_Farmáře

Podívejte se také:
Užitečné odkazy pro žadatele
Statut MAS Říčansko
Souhlas_se_zněním_Fiche_7