Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Kvě 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocené projekty 3. výzvy OPZ_2018

Hodnocené projekty 3. výzvy OPZ – Prorodinná podpora

Aktualita k 6.11.2018
Programový výbor zasedal 5. 11. 2018. Závěry jednání (projekty (ne)doporučené k financování) naleznete zde: (Seznam vybraných žádostí OPZ 5_11_2018).
Detaily jednání Programového výboru najdete v zápisu Programového výboru: Zápis rozhodovacího orgánu MAS Říčansko OPZ Výzvy 5.11.2018 a etické kodexy.
Závěry Programového výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.

Aktualita k 15.10.2018
Informujeme Vás o novém zasedání výběrové komise u projektů v rámci Výzvy MAS Říčansko č. 390/03_16_047/CLLD_16_02_004 v Operačním programu Zaměstnanost.
Projekty OP Zaměstnanost 3. výzvy prošly novým hodnocením výběrové komise z důvodu vráceného závěrečného ověření způsobilosti projektů po kontrole administrativních postupů na ŘO. Přehodnocení se týkalo projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009764, na základě vyzvání ŘO byl opraven odpovídající deskriptor dle závěrů výběrové komise.

Výběrová komise zasedala 11.10.2018 od 16:30 hod viz – Zápis z komise věcného hodnocení 11.10.2018 + prezenční listina.
Zde jsou k nahlédnutí nové  hodnotící tabulky věcného hodnocení projektů.

Aktualita k 28.6.2017
Informujeme Vás o závěrech komise na Věcné hodnocení v rámci Výzvy MAS Říčansko č. 390/03_16_047/CLLD_16_02_004 v Operačním programu Zaměstnanost.

Projekty OP Zaměstnanost 3. výzvy prošly jednáním Výběrové komise, která zasedala 7.6.2018 od 16:30 hod viz.  Zápis z komise a prezenční listina ze 7.6.2018. Zde jsou k nahlédnutí jednotlivé hodnotící tabulky věcného hodnocení projektů z 7. 6. 2018.

Projekty OP Zaměstnanost 3. výzvy prošly jednáním Programového výboru, který zasedal 27.6.2018 od 17:00 hod viz –  Zápis z ​rozhodovacího orgánu​ 27.6.2018 + prezenční listina a etické kodexy hodnotitelů.

Tímto Vás informujeme o výběru projektů Programovým výborem v rámci Výzvy MAS Říčansko č. 390/03_16_047/CLLD_16_02_004 v Operačním programu Zaměstnanost. Závěry jednání (projekty doporučené k financování, projekty doporučené k financování s výhradou) naleznete zde: (Schválené_projekty -_Seznam konečných vybraných žádostí OPZ).
Informace k podmínkám poskytnutí podpory u projektů doporučených k financování s výhradou Vám také byly zaslány depeší. 
Závěry Programového výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.