Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 774 780 141Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Srp 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy MAS

Harmonogram výzev OPZ 2019

MAS Říčansko vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu - s názvem opatření „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“. Předpokládaná alokace činí 2 124 587,-Kč.
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi Pokyny k vyplnění žádosti viz níže...)
POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!
Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2019
Ukončení výzvy: 15. 4. 2019
Výzva je kolová, je vyhlášena na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.
Podporovanými aktivitami ve výzvě jsou tyto aktivity:
• Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec / mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
• Podpora komunitní sociální práce, komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
Pro neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete na webových stránkách MAS Říčansko. Zároveň Vás zveme na seminář pro žadatele, které jsme pro Vás připravili na 5. 3. 2019 od 10 hod. Přihlášky posílejte a pro podrobnější informace kontaktujte Petru Přílučíkovou, mob. 774 780 543, e-mail: projekty2@ricansko.eu.
Výzva MAS č.Název a stručný popis zaměření výzvyPotenciální žadateléFinační alokace plánované výzvy – celkem v CZKPlánované datum vyhlášení výzvy MASPlánovaný termín předložení návrhu výzvy MAS na ŘO k posouzení metodického souladu s výzvou ŘO
Výzva č. 4Opatření SCLLD 2: Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování. Strategická oblast 8 – Prorodinná politika, SC OPZ 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Výzva bude zaměřená na tyto aktivity: 1) Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených nad rámec/ mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem, které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS Říčansko a jsou realizované terénní či ambulantní formou. Budou podporovány aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin, posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství, aktivity s cílem podpory zaměstnanosti osob z podporované cílové skupiny, programy pro mládež nad 15 let, zejména realizované v jejich přirozeném prostředí a dle jejich potřeb. Dále aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně- právních vztahů- např. Programy finančně dostupné mediace, bezplatné právní pomoci při zadlužení a v oblasti prevence sociálního vyloučení. Dále se bude jednat o aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, programy a aktivity v oblasti sociálně- právní ochrany dětí, motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.
2) Aktivity v oblasti komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Bude se jednat zejména o aktivity směřující na pomoc komunitám zlepšit či obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.2 124 587 Kč
28. 02. 201915. 04. 2019

Harmonogram výzev OPZ 2018

MAS Říčansko vyhlásí 3. výzvu „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“.
od 1.7. 2017, zveřejnění bude na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi Pokyny k vyplnění žádosti viz níže...)
POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!
Pro další informace kontaktuje Mgr. Petru Přílučíkovou, tel: ​+420 774 780 543, mail: projekty2@ricansko.eu.
Výzva MAS č.Název a stručný popis zaměření výzvyPotenciální žadateléFinační alokace plánované výzvy – celkem v CZKPlánované datum vyhlášení výzvy MASPlánovaný termín předložení návrhu výzvy MAS na ŘO k posouzení metodického souladu s výzvou ŘO
Výzva č. 3Opatření SCLLD 1: Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti. Strategická oblast 8 – Prorodinná politika, SC OPZ 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Výzva bude zaměřená na tyto aktivity: Podpora dětských skupin (vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině).
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení. 1 000 000 Kč
březen, 2018únor, 2018

Výzvy OPZ pro rok 2017-2022

MAS Říčansko vyhlásilo 1. výzvu „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“.
od 1.7. 2017 a 2. výzvu "Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování" - zveřejnění bylo na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.
Zaměstnanost (OPZ)
Opatření č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (číslo, název, rok vyhlášení výzvy)
Výzvy naleznete v MS2014+, https://mseu.mssf.cz/
1. Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanostiProrodinná podporaVýzva 1-MAS Říčansko-OPZ- Prorodinná podpora -2017
2. Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňováníSociální službyVýzva 2-MAS Říčansko-OPZ- Sociální služby -2017