Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Kvě 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy MAS PRV 2019

Třetí výzva Programu rozvoje venkova (PRV) pro:

Fiche 1- MAS Říčansko – Investice do zemědělských podniků -2019
Fiche 2- MAS Říčansko – Nezemědělské podnikání -2019
Fiche 3- MAS Říčansko – Lesnická technologie -2019
Fiche 4- MAS Říčansko – Lesnická infrastruktura -2019
Fiche 5- MAS Říčansko – Zemědělská infrastruktura -2019

MAS Říčansko vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. s názvem opatření:

pro Fichi 1: „Investice do zemědělských podniků”,
pro Fichi 2„Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností“,
pro Fichi 3„Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh“,
pro Fichi 4: „Lesnická infrastruktura”,
pro Fichi 5: „Zemědělská infrastruktura”.

    

 

 

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko
Termín vyhlášení výzvy: 15.1. 2019
Termín příjmu žádostí: od 8 hodin v pondělí 21. 1. 2019 do 16 hodin ve čtvrtek  18. 4. 2019 v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 28.6.2019
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany

Informace a výzvu najdete na webu Evropského sociálního fondu na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/.

Neváhejte využít konzultací, pro další informace kontaktujte manažery výzev PRV: 
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD a manažer PRV: Pavlína Šantorová Filková, tel. +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu.
Manažer PRV: Michaela Hupcejová, tel. +420 607 023 328, e-mail: mobiliar@ricansko.eu

Výzva č. 3 MAS Říčansko PRV rok 2019

Program rozvoje venkova (PRV)
Fiche č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (výzva, číslo, číslo Fiche, název)
Vyhlášené výzvy Fiche budou zveřejňovány na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
Alokace
pro 3. výzvu
1. Investice do zemědělských podnikůZemědělské podnikáníVýzva 3- Fiche 1-MAS Říčansko-PRV- Investice do zemědělských podniků- 2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 1. Název: Investice pro zemědělských podniků
3 050 000,- Kč
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostíNezemědělské podnikáníVýzva 3- Fiche 2-MAS Říčansko-PRV- Nezemědělské podnikání - 2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 2. Název: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
3 550 000,- Kč
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trhLesnická technologieVýzva 3- Fiche 3-MAS Říčansko-PRV- Lesnická technologie -2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 3, Název: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
1 662 000,- Kč
4. Lesnická infrastrukturaLesnická infrastrukturaVýzva 3- Fiche 4-MAS Říčansko-PRV- Lesnická infrastruktura - 2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 4. Název: Lesnická infrastruktura
5 500 000,- Kč
5. Zemědělská infrastrukturaZemědělská infrastruktura Výzva 3- Fiche 5-MAS Říčansko-PRV- Zemědělská infrastruktura - 2018
- Výzva MAS č. 2 pro Fiche 5. Název: Zemědělská infrastruktura
4911 000,- Kč
6. Spolupráce (pouze pro MAS)Spolupráce--