Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Pro 2019 >>
PÚSČPSN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání zástupců měst a obcí – Komunitní plán sociál. služeb na Říčansku

Na sklonku prázdnin se tým projektu Komunitního plánování sociálních služeb

sešel se zástupci měst a obcí v regionu. Cílem setkání 21. 8. 2018 v zasedací místnosti MAS Říčansko bylo zjistit
aktuální potřeby obcí v oblasti 

sociálních 

služeb, problémy, které nejčastěji řeší, jakým způsobem je řeší a společně nalézt cestu, která by pracovníkům na obecních úřadech zjednodušila mnohdy vysilující práci.

Jedná se o projekt s názvem Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska  (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006591), na který je poskytována finanční podpora z Operačním programu Zaměstnanost.

Jedním z hlavních bodů diskuze bylo zjištění, že pracovníci úřadů nemají mnohdy žádný ucelený zdroj informací, který by mohli použít tak, aby nasměřovali potřebné tam, kde jim mohou opravdu pomoci. V rámci projektu vzniká ucelený adresář sociálních a návazných služeb, který mohou využít jak pracovníci úřadů, tak široká veřejnost. Cílem tvůrců je vytvořit místo, kde si může každý jednoduše najít kontakt a další informace o organizacích, které se zabývají specifickými životními situacemi – např. domovy pro seniory, občanské poradny, kluby pro děti a mládež, azylové domy, poradny při finanční tísni a další. Tento webový adresář bude sloužit jako první křižovatka v hledání pomoci. Viz: Prezentace 21.8.2018 ze setkání

 

Dalším styčným bodem setkání byla diskuze o možnostech pokračování a udržitelnosti výsledků projektu komunitního plánování sociálních služeb, který bude končit na konci příštího roku. Abychom zajistili udržitelnost nastartované spolupráce a procesu plánování, je zapotřebí zajistit novou pracovní pozici koordinátora sociálních služeb, který bude mít za úkol navázat na výsledky projektu a dále tyto informace rozpracovávat a působit jako „styčný důstojník“ nejen pro obce v rámci sociálních služeb, ale také především pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb a pro širokou veřejnost. Bližší specifikace pozice budou rozpracovány dále.

Setkání se zúčastnili zástupci obcí Babice, Průhonice, Říčany, Struhařov a Svojetice. Děkujeme všem obcím, které se aktivně zapojují do projektu a dávají nám praktické podněty, které je v našich silách uchopit tak, abychom přispěli ke zdárnému řešení problematických situací občanů a ke zjednodušení práce úředníků na úřadech – alespoň v sociální oblasti.

Pro další informace kontaktujte
Manažerku Projektu sociálního plánování  – Veroniku Vítkovskou,
email: socialni.planovani@ricansko.eu, mobil: 604 386 053 , 727 886 653