Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 774 780 141Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvn 2021 >>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva 5 – PRV 2020 – pro Fiche č. 1 a 7

Místní akční skupina Říčansko vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství  (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko  (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 DODATEK Č. 6 – ZMĚNY č. 11 programového rámce PRV (článek 20))
Termín vyhlášení výzvy:  1. 4. 2020
Termín příjmu žádostí:  od 1. 5. 2020 do 15. 8. 2020 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF:  do 30. 10. 2020

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 7.600. 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1., 7.

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 5. výzvu
F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 1.600.000,- Kč
F7 Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku Článek 20
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

  1. a) Veřejná prostranství
  2. b) Mateřské a základní školy
  3. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
6.000.000,- Kč

Více informací k 5 výzvě zde, k fichi 1 zde a k fichi 7 zde.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD a manažer PRV: Pavlína Šantorová Filková, tel. +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu