Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předvánoční Snídaně starostů

Ve středu 29. listopadu se v konferenčním centru Oáza v Říčanech uskutečnilo již tradiční setkání zástupců obcí v působnosti MAS Říčansko. Příjemná předvánoční atmosféra letošní „Snídaně starostů“ byla ještě umocněna čerstvě napadaným sněhem.

Program setkání byl velmi pestrý a nabytý. V úvodu bylo zhodnoceno minulé programové období, byly představeny zrealizované projekty a vyčíslen jejich přínos do zdejšího území. Dále byly nastíněny možnosti finanční podpory poskytované v rámci stávajícího období, tj. od roku 2021 do roku 2027. Přítomní byli seznámeni s dotačním programem NZÚ light, který je určen na rekonstrukci a snížení energetické náročnosti domů seniorů a osob se zdravotním postižením. Představen byl také projekt „Podpora duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti“, který je realizován od března letošního roku a jeho cílem je zvýšit dostupnost služeb určených pro osoby s psychickými a finančními problémy. Na závěr úvodního bloku byli představeni čerství držitelé regionální značky ZÁPRAŽÍ originální produkt® a jeden z nově certifikovaných výrobků – Med z Velkých Popovic od včelaře Josefa Kaválka – si každý z přítomných odnesl ze setkání jako malý předvánoční dárek.

Po kratší pauze následovala další část programu, která byla tentokrát vyplněna příspěvky pozvaných hostů. Paní Linda Kůstková společně s panem starostou Petrem Čuříkem představili nové čtyřleté inovativní gymnázium, které bude od počátku následujícího školního roku otevřeno v Sulicích. Pan Pavel Křivonožka z Národní rozvojové banky seznámil přítomné s možnostmi zvýhodněného financování obecních projektů a paní Lucie Kredbová z Ministerstva zemědělství představila oblasti podporované v rámci Státní zemědělské politiky. Příspěvek paní Hany Jarošové byl věnovaný zahradní a krajinné architektuře a reagoval na nyní v regionu velmi diskutované téma, kterým je možná obnova starých cest a vhodné úpravy veřejných prostranství. V závěrečném příspěvku pan Michal Přib představil coworkingové centrum v Nupakách jako variantu možného řešení nedostatku vhodných kancelářských prostor.

Ačkoliv byl závěr Snídaně plánovaný na dobu oběda, díky pozdějšímu začátku, délce příspěvků i četným dotazům a diskusi nad představovanými tématy, se akce protáhla až do odpoledne. Velmi děkujeme všem, kteří dorazili, posnídali s námi a načerpali nové informace a podněty nejen od prezentujících, ale i od ostatních zástupců obcí.

Na základě dotazů na Snídani starostů dodatečně zveřejňujeme počet příjemců dotací NZÚ light, kterou administruje MAS Říčansko. Jedná se o průběžná čísla, další úspěšní žadatelé budou přibývat s postupným dokončováním jejich projektů.

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace ke stažení:

  • MAS Říčansko – Operační programy: IROP, OP TAK, NZÚ light, OPZ+, Regionální značka ZÁPRAŽÍ originální produkt® zde
  • Gymnázium Sulice – zde
  • Ministerstvo zemědělství – dotační možnosti pro obce – zde
  • Zahradní a krajinná architektura – zde
  • Národní rozvojová banka a její produkty pro obce – zde
  • Clubco – coworkingové centrum Nupaky – zde a fotografie eventové místnosti zdezde.