Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2020 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 3. výzvy MAS Říčansko-IROP-Hasiči 2017

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 3. výzvy MAS Říčansko-IROP-Hasiči 2017!!!
Ze strany ŘO IROP došlo 3.10.2017 k revizi specifických pravidel.
Byly rozšířeny normativy vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem.
Specifická pravidla SC-1-3_69_CLLD_verze-1-1

Žadatel požaduje techniku dle normativu vybavení pro výkon činností dle definovaného rizika území.
Postup:
 – Žadatel ve studii proveditelnosti uvede, jaká technika bude projektem pořizována
a popíše její druh, včetně technických parametrů.

 – HZS kraje ověří, na základě normativu stanoveného pro určitý druh rizika, které existuje v území vymezené přílohou č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, kde je jednotka dislokována, že technika, kterou žadatel hodlá projektem pořizovat je uvedena v normativu pro příslušné riziko platné v daném území ORP ,přičemž

  1. a) u jednotky jednotka HZS podniku státní organizace s územní působností se postupuje ve sloupci určeném pro centrální stanici HZS kraje, přičemž se používá normativ k riziku odpovídající jen území ORP, kde má jednotka HZS podniku dislokaci,
  2. b) u techniky označené v tabulce poznámkou(např. dopravní automobil, hadicový přívěs) HZS kraje posoudí v případě HZS podniku státní organizace s územní působností a u jednotky SDH obce, zda v území obce s rozšířenou působností je pořízení techniky pro jednotku žadatele nezbytné, a to za předpokladu, že platí:
  3. pořizovaná technika není dostupná pro společný zásah v daném postiženém území ORP v dostatečném množství jinými jednotkami,
  4. tato technika není v současném vybavení jednotky žadatele, přičemž se nezahrnuje do hodnocení technika ve stáří vyšším jak 16 let (předpokládaná životnost techniky),
  5. je v souladu s předurčeností jednotek SDH obcí v kraji na některé speciální zásahy.

Seminář_Výzva 3-MAS Říčansko-IROP-Hasici 2017_změny normativů