Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Pro 2019 >>
PÚSČPSN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNÍDANĚ STAROSTŮ 6.6.2018

Snídaně starostů místního regionu Říčanska proběhla v konferenčním sále na zámku Berchtold v Kunicích.

Od 8:30 do 10:30 hodin ve středu 6. 6. 2018 byli starostové okolních obcí pozváni na společné setkání regionu se zástupci Místní akční skupiny Říčanska. Paní ředitelka MAS Pavlína Filková Šantorová starosty obeznámila s novými výzvami, plány a povinnostmi společnosti.
  
Jedná se o výzvy IROP zaměřených na 5 opatření, které budou v nejbližší době vyhlášeny:
1. Školství a vzdělávání – příjem do 31. 10. 2018
2. Sociální podnikání – příjem do 31. 10. 2018
3. Deinstitucionalizace psychiatricke pece – příjem do 31. 8. 2018
4. Obnova kulturního dědictví (pouze památky UNESCO) – příjem do 31. 10. 2018
5. Doprava – příjem do 30. 11. 2018
Stále nemáme schváleny výzvy IROP, takže v ISKP14+ ještě nejsou promítnuté. Na webu MAS naleznete všechny potřebné podklady k přípravě projektů. S CRR komunikujeme preferenční kritéria a náležitosti výzev. 

U PRV jsou vyhlášeny výzvy na 5 Fichí na portálu Farmáře:
1. Investice do zemědělských podniků
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
4. Lesnická infrastruktura
5. Zemědělská infrastruktura
Obcí a DSO se týkají Fiche 3. – 5. Příjem projektů je od 6. 6. do 13. 7. 2018!!! Příručka pro žadatele s postupy a přílohami k projektům je přístupná ke stažení na webu MAS.

A v souvislosti se školami MAS Říčansko nabízí i nadále metodickou pomoc školám, které jsou již zapojeny do projektu nebo mají zájem podat žádost do výzvy nové.
Cílem této výzvy je podpořit mateřské, základní a nově také základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Dále byli starostové seznámeni s novinkami v aktivitě k projektu MAS, k právě vznikajícímu Plánu komunitních sociální služeb (KPSS). Cílem projektu je nastavit systém plánování rozvoje sociálních služeb na komunitní bázi tak, aby vycházelo ze skutečných potřeb obyvatel regionu a aby zároveň efektivně využívalo všech zdrojů v komunitě. 
Výstupem projektu bude  zpracování a vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který bude dále sloužit především jako podkladový materiál pro žadatele o dotace v oblasti sociálních služeb. Pro úspěšné naplňování komunitního plánu je však potřeba získat veřejnou podporu (spolupráce s obcemi, neziskovými organizacemi, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb apod.) a zajistit široký konsenzus na finální verzi dokumentu. Dalším z výstupů bude vytvoření katalogu sociálních služeb v elektronické podobě.

Prezentace, dokumentace ze Snídaně starostů 6.6.2018 ke stažení zde.

Děkujeme zámku Berchtold za zázemí pro setkání. Hotel zámek Berchtold je ubytovacím zařízením, které se honosí regionální značkou Zápraží a tudíž naším spolupracujícím subjektem v rámci naší další práce v regionu.