Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2020 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První letošní výzvy MAS budou:

První letošní výzva se bude týkat těchto Opatření.
Sledujte naše www stránky.

Programový rámec Schválená alokovaná částka = celková výše dotace na celé opatření (min. výše dotace: 400 000,- Kč/max. výše dotace na jeden projekt není zatím ze strany MAS Programovým výborem schválena) Na co lze žádat
Integrovaný regionální operační program / Opatření
1. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 5 000 000,- Kč Infrastruktura předškolního vzdělávání, základních škol,
a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
3. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi 1 000 000, Kč Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
5. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 5 000 000,- Kč Modernizace stanic IZS, technika IZS pro mimořádné události
Program rozvoje venkova / Fiche
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 1 500 000,- Kč Investice do nezemědělských činností ve vazbě na strategii MAS
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 1 500 000,- Kč Investice do lesnických technologií a zařízení
Zaměstnanost / Opatření
1. Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti 1 300 000,- Kč Podpora vzniku a provoz zařízení pro děti mladšího školního věku, příměstské tábory, podpora dětských skupin
2. Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování 940 000,- Kč Podpora a rozvoj sociálních služeb, komunitních center, nízkoprahových zařízení, terénní práce apod.