Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Způsobilé výdaje MAS Říčansko 2014-2023/2019-2023“

Projekt byl připravován v roce 2017, v červnu 2018 byl zaregistrován a k vydání právního aktu došlo v listopadu téhož roku. Cílem projektu je realizace a implementace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020. Náplní projektu jsou aktivity spojené s vyhlašováním výzev IROP, OPZ, PRV. Dále aktivity spojené s animací školských zařízení.

Projekt řeší financování MAS Říčansko v dotačním období 2014-2020 (resp. 2019-2023). Projekt navazuje na projekt financování období 2015-2018 a je zaměřen na financování následných let programového období a to 2019-2023. MAS realizuje na svém území 38 obcí metodu Komunitně vedeného místního rozvoje za stanovených podmínek (CLLD). Vyhlašujeme výzvy ve třech OP-IROP, PRV a OP Z. Dále probíhá animace školských zařízení tzv. poradenství MAS základním a mateřským školám v území se šablonami.

V rámci přípravných činností jde o tyto náplně:

– Příprava a aktualizace strategie CLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014-2020,

– Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS na území České republiky,

– Evaluace a monitorování strategie CLLD,

– Zpracování písemných postupů výběru a hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení projektů.

 

V rámci provozní činnosti MAS uskutečňuje:

– Zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií,

– Vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění na webu MAS,

– Poskytování konzultací žadatelům,

– Výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru,

– Postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími relevantními podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR a platební agenturu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF), opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, či platební agentury SZIF,

– Informování žadatelů o výsledcích hodnocení,

– Průběžná aktualizace webových stránek MAS,

– Vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti,

– atd. dle specifických Pravidel 4.2.

 

Projekt se pomalu blíží ke konci a MAS podala v polovině ledna 2023 žádost do OP Technická pomoc, který řeší financování místních akčních skupin na období 2021-2027 (resp. 2022-2028).