Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 774 780 141Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Lis 2021 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proběhlo výjezdní zasedání starostů a zastupitelů obcí na zámku Berchtold

Ve dnech 21. a 22. října 2021 se na zámku Berchtold konalo Výjezdní zasedání starostů a zastupitelů obcí zdejšího regionu. Dvoudenní setkání bylo organizováno dobrovolným svazkem obcí Ladův kraj, Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP Říčany a Místní akční skupinou Říčansko.

Cílem zasedání bylo podpořit starosty a jejich zastupitele v problematice aktuálně se měnící legislativy a informovat je o novinkách z oblasti vzdělávání a sociální pomoci v regionu. Byly nastíněny rovněž připravované možnosti finančních dotací v programovém období 2021–2027 a přítomní byli seznámeni také s procesy, bez nichž by MAS Říčansko nemohla k vyhlašování dotačních výzev vůbec přistoupit. Odborní lektoři odpovídali na otázky v oblasti odpadového hospodářství, které je v dnešní době velmi diskutované a novely stavebního zákona.

Zástupci místní akční skupiny Říčansko kvůli podzimním bacilům dorazili v omezeném počtu, přesto nebyl program věnovaný MASce nijak krácen. Stěžejní částí zejména druhého dne setkání byla prezentace výsledků a zkušeností z končícího projektu Terénní sociální práce na obcích. Byly nastíněny možnosti pokračování tohoto projektu, aby potřební z regionu, kteří se nyní mohou plně spolehnout na sociální pracovnice z MAS Říčansko, nezůstali od nového roku, po konci projektu, bez pomoci. Jako nejvhodnější se jeví možnost pokračování projektu pod záštitou Ladova kraje, přičemž koordinátorkou terénní sociální pomoci by se stala paní Lucie Procházková z Charity Mnichovice. Finální rozhodnutí o pokračování projektu padne na prosincové Valné hromadě Ladova kraje.

Součástí prvního dne setkání byl i zajímavý workshop nejen pro ředitele škol, ale i pro zřizovatele škol a školek z obcí zdejšího regionu. Tématem workshopu bylo „Táhnout za jeden provaz…Víme, co to znamená?“. „Různým slovům můžeme rozumět různě. Zrovna ovšem ředitelé a zřizovatelé si tento luxus nemohou dovolit. Mít společný cíl sice neznamená jít společnou cestou, ale je potřeba o nich vědět.“ Pod zajímavým a netradičním vedením pana Ivana Trojana a paní Miluše Vondrákové měli všichni zúčastnění možnost podívat se na princip, jak dojít různým cestami ke společnému cíli a vzájemně se neztratit. 

V pozdních odpoledních hodinách proběhla i neformální část setkání. Za doprovodu paní Růžičkové proběhla prohlídka zámeckého parku s miniaturami hradů a zámků, fotografií historie původní usedlosti a návštěva venkovského muzea

Velmi děkujeme všem přítomným za účast a zámku Berchtold za krásné a přívětivé prostředí, v němž se mohlo letošní setkání odehrát.

Prezentace:

  • Terénní sociální práce na obcích – zde
  • Programové období 2021–2027 – Standardizace, Strategie – zde
  • Programové období 2021–2027- MAS, IROP – zde