Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvn 2020 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava před vyhlášením výzev MAS

JAK NA VÝZVY DO IROPu, PRV a OPZ aneb příprava před vyhlášením výzev MAS.

Rozhodli jste se zkusit podat žádost o dotaci přes MAS Říčansko? S blížícími se termíny vyhlášení výzev bychom Vás rádi informovali o detailech. Již nyní se můžete seznamovat s aktuálnímu příručkami a pravidly pro žadatele a příjemce. Prosím věnujte speciální pozornost povinným přílohám projektů, které bude nutno dokládat k žádosti o podporu. Základem je nastudovat naši Strategie MAS Říčansko o.p.s. na https://mas.ricansko.eu/2014-2020/ a Váš projektový záměr na ni pasovat. O podpoře nerozhoduje sídlo organizace, ale realizace projektu v území MAS. Pro vypracování žádosti je třeba zaregistrovat se (pro IROP a OPZ) v IS KP14+ na https://msiu.mssf.cz/. K tomu potřebujete: Elektronický podpis uložený v počítači a program TescoSW Elevated Trust Tool.

V případě PRV je třeba registrovat se na Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes portál Farmáře naleznete na webových stránkách SZIF.

 Informace pro mateřské a základní školy

V červnu bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro  mateřské a základní školy.
Zatímco první výzva byla založena pouze na dotazníkovém šetření, další již budou muset být v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání (tzv. MAP). Díky užší spolupráci s MAP dojde k lepšímu zacílení šablon a do škol budou směřovat prostředky v souladu s potřebami území. Druhá výzva bude projednávána monitorovacím výborem v říjnu 2017 s plánovaným vyhlášením v prosinci 2017. Termín ukončení předkládání žádostí o podporu bude stanoven tak, aby bylo pro všechny příjemce ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I možné navázat na předchozí projekt.