Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování Pléna MAS Říčansko 8.7. – 11.7.2024

Vážené partnerky a vážení partneři MAS Říčansko, 

dovolujeme si opět využít formu hlasování “per rollam” a touto cestou Vás požádat o Vaše vyjádření k následujícímu:

 1. Strategický plán Společné zemědělské politiky na programové období 2021–2027 (zde) – Schválení navržených Fichí, finančního plánu, tabulky indikátorů.
  • Programový rámec je zpracován na základě znalosti území. MAS Říčansko řeší prostřednictvím strategie 2021-2027 rozvojové potřeby území Říčanska. Na základě Analýzy rozvojových potřeb budou na území MAS Říčansko zjištěné potřeby podporovány prostřednictvím PR SP SZP Fiche:
   • Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků
   • Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí
   • Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině
   • Fiche 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER
  • Finanční plán a Tabulka indikátorů je součástí navrženého Programového rámce. Žádáme o seznámení se s příslušnými dokumenty. Pokud dojde ke schválení, bude PR SP SZP podán ke zpracování Řídícímu orgánu.
 2. Odsouhlasení ukončení činnosti paní Marty Novákové v Dozorčí radě MAS Říčansko o.p.s.,  na vlastní žádost.
 3. Odsouhlasení přijetí nového člena Dozorčí rady MAS Říčansko, pana Jana Chadraby, který byl navržen zakladateli společnosti MAS Říčansko.

Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin od zahájení hlasování zúčastnit (souhlasit/nesouhlasit/zdržet se hlasování) nadpoloviční většina členů Pléna.

Plénum MAS Říčansko přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasovacích práv zúčastněných členů Pléna. 

Hlasování Pléna bude zahájeno 8. 7. 2024 v 15:00 hodin a bude ukončeno 11. 7. 2024 v 14:59.

HLASUJTE PROSÍM ZDE.

Předem děkujeme za Vaše zapojení do hlasování a dovolujeme si Vás touto cestou požádat o schválení těchto dokumentů.

Výrazně tím přispějete k plynulému pokračování činnosti MAS Říčansko, umožníte další čerpání evropských dotací v regionu a tak podpoříte zdejší aktéry z veřejného i soukromého sektoru.