Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Říj 2019 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky hodnocení žádostí IROP-Doprava 2018

aktualita k 17.6.2019

Výsledky výběru projektů Programovým výborem z  8. výzvy MAS Říčansko – IROP –Doprava 2018. Ve čtvrtek 13.6.2019 vybral Programový výbor projekty ve výzvě MAS, viz. zápis z jednání a tyto projekty byly dne 17.6. 2019 předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Rozhodnutí výboru je neměnné, nelze podat odvolání.

Prezenční listina, zápis a etické kodexy z Programového výboru ke stažení zde.

aktualita k 28.5.2019

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 došlo k přehodnocení Výběrovou komisí MAS Ŕíčansko preferenčních kritérií u tří projektů, kde žadatelé podali žádost o přezkum.
Pořadí je neměnné a nelze se odvolat. Všechny projekty následně schválí Programový výbor MAS Říčansko 13.6.2019 k předání k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR.
Dokumenty (zápis, kodexy a prezenční listina) z hodnocení po přezkumu jsou ke stažení zde:
Etický_kodex_VK_Doprava_po přezkumu_23052019.docx
Prezenčni listina_VK_po přezkumu_23052019
Zápis po přezkumu_VK_Doprava_23052019

aktualita k 24.4.2019

Žádosti o přezkum věcného hodnocení obcí Klokočná, Mukařov a Tehov uznal Monitorovací výbor MAS jako důvodné. V termínu, který umožňují Interní postupy MAS Říčansko proběhne nové hodnocení preferenčních kritérií, které byly předmětem přezkumu.
Dokumenty (zápis, kodexy a prezenční listina) k přezkumu jsou ke stažení zde a zde.

Následně budou všechny přijaté projekty do 8.výzvy IROP-Doprava 2018 předány Programovému výboru s případným upraveným pořadím výsledného hodnocení k finálnímu výběru a registraci na Centrum pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti. Rozhodnutí Monitorovacího výboru je neměnné.

aktualita k 25.3.2019
Jednání Výběrové komise MAS proběhlo dne 25. 3. 2019 v kanceláři  MAS Říčansko za přítomnosti zástupců Centra pro regionální rozvoj (Ministerstvo pro místní rozvoj).
Všechny projekty splnily podmínky věcného hodnocení.
Pořadí vybraných projektů  ZDE. První tři projekty (obec Vyžlovka, město Říčany-Cesta Svobody a obec Mukařov) mohou být podpořeny v plné výši, čtvrtý projekt obce Klokočná je projektem hraničním.
Vzhledem k celkové alokaci na výzvu ( 12 315 790,- Kč celkových způsobilých výdajů) může být hraniční projekt podpořen do 120% alokace. Po předání všech projektů, které prošly věcným hodnocením na Centrum pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti, bude žadatel hraničního projektu vyzván, zda souhlasí s výší podpory do 120% alokace.

Dokumenty týkajícího se věcného hodnocení (etické kodexy, zápis z jednání a prezenční listina) zde

Možnost na odvolání je do 15 ti kalendářních dnů od ukončení hodnocení, tj. do  11.4. 2019. Pro urychlení procesu hodnocení lze využít vzdání se práva žádosti o přezkum. Museli by ale tak učinit všichni žadatelé. Dokument vzdání se přezkumu ke stažení zde.

Po ukončení lhůty na odvolání budou projekty předání Programovému výboru MAS Říčansko ke schválení.