Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881

MAS na facebooku

like_fb

Info novinky

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

<< Říj 2017 >>
PÚSČPSN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Školství a vzdělávání

Výzva 1-MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2017

MAS Říčansko čeká na schválení výzvy ŘO IROP po připomínkách a revizích. Předpokládané zveřejnění výzvy na portálu https://mseu.mssf.cz/ 24.10.2017 v 8:00 hodin, kdy bude zároveň zahájen příjem projektů na MAS Říčansko. Termín ukončení příjmů 12.12. 2017 v 8:00 hodin ráno. Již nyní si můžete připravovat povinné přílohy.

Předběžný text výzvy a soubory k prohlédnutí: 

Výzva 1-MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2017
je ke stažení  zde.
Kritéria hodnocení MAS pro MŠ jsou ke stažení  zde.
Kritéria hodnocení MAS pro ZŠ jsou ke stažení  zde.
Kritéria hodnocení MAS pro neformální vzdělávání jsou ke stažení  zde.

Prezentace ze semináře k Výzvě 1-MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2017. Podporované aktivity: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura Základních škol a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Žádost o podporu z IROPu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi pokyny k vyplnění žádosti viz níže…).

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Povinné přílohy:
Přílohy výzvy 1 školství 2017
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce,
Osnova studie proveditelnosti – Infrastruktura pro další vzdělávání,
Osnova studie proveditelnosti – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání,
Osnova studie proveditelnosti – Infrastruktura ZŠ,
Postup pro podání žádosti v MS2014+
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Standard konektivity ZŠ
Metodický pokyn veřejné zakázky 2014-2020
Indikátory_metodické listy_MS_ZS_N
Nepovinná příloha MAS_Prohlášení_povinná publicita MAS a CLLD

Nepovinná příloha MAS_Čestné prohlášení žadatele

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.

Nadřazená výzva  č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – CLLD: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou MAS Říčansko pro IROP-
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu