Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881

eu_le_ro

strckraj

smscr-masMěsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Info novinky

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

<< Pro 2017 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hasiči

3. výzva -MAS Říčansko-IROP-Hasiči 2017

Zahájení příjmu projektů MAS Říčansko na portálu https://mseu.mssf.cz/ 24.10.2017 v 8:00 hodin. Termín ukončení příjmů 12.12. 2017 v 8:00 hodin ráno. Již nyní si můžete připravovat povinné přílohy.

3. výzva -MAS Říčansko-IROP-Hasiči 2017

je ke stažení zde.
Kritéria hodnocení MAS pro hasiče jsou ke stažení zde.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 3. výzvy MAS Říčansko-IROP-Hasiči 2017
Ze strany ŘO IROP došlo 3.10.2017 k revizi specifických pravidel.
Byly rozšířeny normativy vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem.

Žadatel požaduje techniku dle normativu vybavení pro výkon činností dle definovaného rizika území.
Postup:
 – Žadatel ve studii proveditelnosti uvede, jaká technika bude projektem pořizována
a popíše její druh, včetně technických parametrů.

 – HZS kraje ověří, na základě normativu stanoveného pro určitý druh rizika, které existuje v území vymezené přílohou č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, kde je jednotka dislokována, že technika, kterou žadatel hodlá projektem pořizovat je uvedena v normativu pro příslušné riziko platné v daném území ORP ,přičemž

  1. a) u jednotky jednotka HZS podniku státní organizace s územní působností se postupuje ve sloupci určeném pro centrální stanici HZS kraje, přičemž se používá normativ k riziku odpovídající jen území ORP, kde má jednotka HZS podniku dislokaci,
  2. b) u techniky označené v tabulce poznámkou(např. dopravní automobil, hadicový přívěs) HZS kraje posoudí v případě HZS podniku státní organizace s územní působností a u jednotky SDH obce, zda v území obce s rozšířenou působností je pořízení techniky pro jednotku žadatele nezbytné, a to za předpokladu, že platí:
  3. pořizovaná technika není dostupná pro společný zásah v daném postiženém území ORP v dostatečném množství jinými jednotkami,
  4. tato technika není v současném vybavení jednotky žadatele, přičemž se nezahrnuje do hodnocení technika ve stáří vyšším jak 16 let (předpokládaná životnost techniky),
  5. je v souladu s předurčeností jednotek SDH obcí v kraji na některé speciální zásahy.

Prezentace ze Seminář_3. výzvy -MAS Říčansko-IROP-Hasici 2017 -_změny normativů.

Žádost o podporu z IROPu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi pokyny k vyplnění žádosti viz níže…)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Povinné přílohy:
Přílohy 3. výzva Hasiči 2017
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce,
Specifická pravidla SC-1-3_69_CLLD_verze-1-1
Osnova studie proveditelnosti – Stanice IZS
Osnova studie proveditelnosti – Technika pro IZS
Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014
Postup pro vydání Stanoviska HZS kraje – Stanice IZS
Postup pro vydání Stanoviska HZS kraje – Technika pro IZS,
Postup při zpracování Stanoviska HZS kraje pro žadatele – Stanice IZS,
Postup při zpracování Stanoviska HZS kraje pro žadatele – Technika pro IZS_v.1.1
odkaz na spec. pravidla – http://www.dotaceeu.cz/getmedia/08d49cce-09e3-4707-897c-7be54d7887b1/Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_verze-1-1.pdf?ext=.pdf
Stanovisko HZS kraje – Stanice IZS
Stanovisko HZS kraje – Technika pro IZS
TP-CAS-30-dlouha-kabina-WEB-02
TP-CAS-30-WEB-02
Zajištění odolnosti a vybavenosti IZS,
Metodický pokyn veřejné zakázky 2014-2020,
Indikátory_metodické listy_Hasiči

Nepovinná příloha MAS_Povinná publicita MAS a CLLD

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.
Nadřazená výzva ŘO IROP  č. 69 integrovaný záchranný systém  – CLLD: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou MAS Říčansko pro IROP-
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu